Το τρίπτυχο των ESG στην ατζέντα των CFO’s: Εταιρείες που θα ηγηθούν στο μέλλον

Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και παράγοντες Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) είναι το νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα των οικονομικών και χρηματοοικονομικών διευθύνσεων για το 2021.

 

Μικρές, μεγάλες εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις, εταιρείες που σχεδιάζουν να ενδυναμώσουν τις επιδόσεις του ισολογισμού τους,  μεταξύ άλλων μέσω IPO (δημοσίων εγγραφών) ή εξαγορών θα επιτύχουν καλύτερα τον στόχο τους, ενσωματώνοντας στις στρατηγικές τους, τους ESG παράγοντες δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Βιώσιμων Χρηματοοικονομικών στην Morgan Stanley.

 

Όλο και περισσότεροι επενδυτές, αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία εταιρειών που έχουν υιοθετήσει πρακτικές διαχείρισης ESG’s παραγόντων προσθέτει η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Global Capital Markets στην Morgan Stanley.

 

Τα συνταρακτικά γεγονότα του 2020 αύξησαν τις προσδοκίες των εργαζομένων για την υιοθέτηση μεθόδων από τις εταιρείες που προστατεύουν την υγεία της κοινωνίας, των εργαζομένων, μεθόδων που προστατεύουν την εργασία, την διαχείριση μοντέλων μετάβασης στην απομακρυσμένης  εργασίας, έως και την διαχείριση των φυλετικών ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και των προσλήψεων.

 

ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Η πανδημία απεδείχθη stress test για τους ESG’s. Λειτουργώντας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον τοποθετούν στην ίδια ζυγαριά το ανθρώπινο, το κοινωνικό και το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο.

 

Οι σοβαρές  με σταθερό μάνατζμεντ εταιρείες ξεκίνησαν ήδη να επανασχεδιάζουν το πλαίσιο του αναπτυξιακού τους μοντέλου πάνω σε τρεις πτυχές: στο περιβάλλον, στην κοινωνία, και στην εταιρική διακυβέρνηση. Ακολούθως αποκτούν  καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια,  αποκτούν καλύτερες εταιρικές επιδόσεις, αυξάνουν την φήμη και την ανταγωνιστικότητα της επωνυμίας τους, διαχειρίζονται καλύτερα το ρίσκο, προσελκύουν ικανό και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό, κερδίζουν την αφοσίωση του, κερδίσουν την ικανοποίηση των πελατών και προμηθευτών τους, την εμπιστοσύνη των μετόχων και της κοινωνίας.

 

Με πολύ απλά λόγια το αναπτυξιακό αυτό μοντέλο είναι ανταποδοτικό και μεταφράζεται ως εξής: όσο η κοινωνία ευδοκιμεί, τόσο αυξάνεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και όσο αυξάνεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων βελτιώνονται τα επίπεδα ποιότητας της κοινωνίας.

 

Το καλούπι όμως δεν είναι ένα μέγεθος για όλες τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς. Οι εκτιμήσεις των κινδύνων σίγουρα διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριοτήτων του οργανισμού, την γεωγραφική του θέση, την κεφαλαιοποίηση του στην αγορά, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά, τα στρατηγικά του πλάνα.

 

Καθώς οι θεσμικοί επενδυτές απευθύνουν έκκληση προς τις εταιρείες για ενσωμάτωση, σωστή διαχείριση, μέτρηση και δημοσιοποίηση των στοιχείων, οι χρηματοοικονομικές διοικήσεις και οι CFO’s καλούνται να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω της ορθής διαχείρισης κινδύνων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, οι εργασιακές πρακτικές, η ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και πολλά άλλα θέματα που άπτονται άλλων κλάδων της οικονομίας.

 

Οι μεγάλες εταιρείες ανταποκρίνονται πολύ καλά σε ελέγχους σχετικά με την διαφάνεια και την δημοσιοποίηση στοιχείων. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εταιρειών του δείκτη S&P 500, το 2019 οι εταιρείες του δείκτη, από το 2011 μέχρι το 2019, αύξησαν τις υποβολές των ετησίων εκθέσεων αναφοράς ESG κατά 20%. Μένει ωστόσο πολλή δουλειά να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση παράλληλα με πολλή εκπαίδευση.

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σύμφωνα με την ΕΧΑΕ η μέτρηση, η δημοσιοποίηση στοιχείων και η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των αγορών. Η ποιοτική πληροφόρηση των επενδυτών είναι απαραίτητη για τη διάθεση κεφαλαίων προς παραγωγικές χρήσεις. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται πλέον σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ανθρώπινο, το φυσικό και το κοινωνικό κεφάλαιο διαμορφώνουν το σύνολο των ουσιαστικών πληροφοριών ESG που χρειάζονται οι επενδυτές.

 

Παράλληλα, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται με συγκρίσιμο τρόπο, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις μιας εταιρείας με αυτές των ανταγωνιστών της, δημιουργώντας κίνητρα για τη βελτίωση και την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων ESG.

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι κεφαλαιαγορές είναι σε θέση να παίξουν ηγετικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη, εφαρμόζοντας πρακτικές που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τη χώρα σε καίρια θέματα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ο αντίκτυπος των τεχνολογικών εξελίξεων στην αγορά εργασίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο, και η βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

 

Οι εταιρείες που έχουν αποφασίσει να μεταβούν στο επόμενο στάδιο για την ενσωμάτωση των ESG’s θα αποκομίσουν πολλά οφέλη από τις αλλαγές που απαιτούνται να πραγματοποιήσουν αναφέρει έρευνα της  McKinsey που έγινε το 2020. Η ίδια έρευνα υπογραμμίζει ότι το 83% των ηγετών που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμά η ενσωμάτωση των παραγόντων θα αυξήσει την αξία των μετοχών των εταιρειών τους στα επόμενα πέντε χρόνια.

 

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ESG ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το 2019, το ύψος του υπό διαχείριση ενεργητικού επενδύσεων ESG ανήλθε περίπου σε 30 τρις δολάρια, ενώ αναμένεται να αυξηθεί στα 35 τρις δολάρια έως το 2020. Το 3ο τρίμηνο του 2020, η αύξηση των ESG κεφαλαίων ανέρχεται στα  80 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 80% αυτών των κεφαλαίων αποτελούν ευρωπαϊκά κεφάλαια.

 

  1. Πρόσβαση σε κεφάλαια

Α.  Η σωστή διαχείριση των ESG’s συμβάλλει στην προσέλκυση ευθυγραμμισμένων επενδυτικών κεφαλαίων

Β.  Η σωστή διαχείριση των ESG’s είναι ένα διαβατήριο εισόδου στις αγορές κεφαλαίων καθώς και εργαλείο για υψηλότερες αποτιμήσεις.

  1. Φήμη και καλύτερη αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας

Α. Οι επωνυμίες με καλύτερη αναγνωρισιμότητα μπορούν να ανταγωνιστούν καλύτερα τους πελάτες  Gen Z και του Millennial με γνώμονα την αειφορία.

Β. Επίσης οι καταναλωτές και πελάτες επιλέγουν εταιρείες που στόχο έχουν την βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την σωστή διαχείριση των κινδύνων.

  1. Διαχείριση του ρίσκου

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τους ESG είναι κίνδυνοι που ακουμπάνε τις επιχειρήσεις: οι φυσικές καταστροφές μπορεί να ‘σπάσουν’ τις εφοδιαστικές αλυσίδες προκαλώντας διακοπές επιχειρησιακών λειτουργιών αυξάνοντας έτσι τους νομικούς κινδύνους. Η διαχείριση των ESG’s ζητημάτων μπορεί να μετριάσει το ρίσκο.

  1. Προσέλκυση ταλαντούχων και διατήρηση

Το 30% από το 70% σχετικής έρευνας απάντησε ότι θα αποχωρούσε εύκολα από μία εταιρεία που δεν είχε σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους.

  1. Επιδόσεις

Η καλή επίδοση αναφορικά με τους δείκτες ESGs μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης εταιρικής επίδοσης. Οι εταιρείες αυτές παρουσιάζουν ισχυρότερα επιχειρηματικά αποτελέσματα, απόδοση μετοχών και μελλοντική κερδοφορία

Εργαλεία επιβράβευσης εργαζομένων και έξυπνες μη χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Δύο βασικοί πυλώνες καθορίζουν τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων μίας επιχείρησης: Ο πυλώνας, οικονομικές απολαβές, και ο πυλώνας εργαλεία επιβράβευσης εργαζομένων που λειτουργεί συμπληρωματικά του πρώτου.

Τα προγράμματα αναγνώρισης και ανταμοιβής της προσφοράς των εργαζομένων, αυτών που έχουν επιλεχθεί αυστηρά από μία επιχείρηση και πληρούν τις ικανότητες και δεξιότητες για να καλύψουν τους στόχους της, όχι μόνο αυξάνουν την παραγωγικότητα των, αλλά λειτουργούν και ως εργαλείο επικοινωνίας της επιχείρησης με τον έξω κόσμο.

Οι εργαζόμενοι μιάς επιχείρησης αποτελούν ίσως το υψηλότερο σε αξία περιουσιακό στοιχείο της. Είναι αυτοί που θα διατηρήσουν την κουλτούρα της επιχείρησης και αυτοί που με την συμβολή τους θα αυξήσουν την αξία της και θα της προσφέρουν το πλεονέκτημα να ξεχωρίσει. Για αυτό, και το ικανό ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να αισθάνεται ότι δουλεύει σε ένα θετικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο δημιουργεί συνθήκες αξιοπρέπειας, ασφάλειας και όλες εκείνες τις συνθήκες που επιτρέπουν την δίκαιη καταξίωση του.

Τα προγράμματα επιβράβευσης λειτουργούν, μεταξύ άλλων αντισταθμιστικά των οικονομικών απολαβών. Έχει διαπιστωθεί πως εταιρείες που έχουν επιβραβεύσει τις υψηλές επιδόσεις του ανθρωπίνου δυναμικού τους, δεν είναι απαραίτητο να κάνουν μεγάλες μισθολογικές αυξήσεις, καθώς ο συντελεστής φορολόγησης θα λειτουργήσει αρνητικά στις τσέπες των εργαζομένων.

Όσο εύκολα λέγεται, τόσο εύκολα επιτυγχάνεται;

Όχι απαντούν κύκλοι της αγοράς. Τα προγράμματα επιβράβευσης εργαζομένων θα πρέπει να έχουν πολύ συγκεκριμένους στόχους, και να προσδιορίζουν με ακρίβεια τα όρια των επιδόσεων των εργαζομένων, ενώ όταν οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από ομαδική προσπάθεια, θα πρέπει να επιβραβεύεται όλη η ομάδα.

Για τις εταιρείες τα εργαλεία επιβράβευσης δεν σημαίνει ‘ξήλωμα’ των ταμείων. Δεν χρειάζεται να ξοδέψουν πολλά χρήματα, χρειάζεται μόνο να επενδύσουν έξυπνα. Το είδος της επιβράβευσης θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα, να διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται, το μέγεθος της εργασίας, και τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων.

Οικονομικοί κύκλοι μιλώντας στο ρεπορτάζ που έκανε το FinancePro, εκτιμούν ότι τα εργαλεία επιβράβευσης εργαζομένων παρέχουν οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών διευκολύνσεων.

Μιλώντας ειδικότερα στα είδη επιβράβευσης σε σχέση με τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς, των συνθηκών και των εξελίξεων προτάσσουν ως τα πλέον σημαντικά κίνητρα επιβράβευσης: την απόκτηση δωρεάν μετοχών εταιρείας, και τα ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής και υγείας τα οποία ανάλογα με το πρόγραμμα λειτουργούν και ως επενδυτικά – αποταμιευτικά προγράμματα.

Τονίζουν ότι στην Ελλάδα των πολυάριθμων νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες δεν διαθέτουν προϋπολογισμούς για μισθούς άνω των 1 200 – 1 300 ευρώ είναι διαδεδομένη η τακτική δωρεάν διάθεσης μετοχών της εταιρείας

Κατά τους ίδιους οικονομικούς κύκλους σημαντικής σημασίας προγράμματα είναι οι διατακτικές για αγορές ειδών σε πολυκαταστήματα, γεύματα σε εστιατόρια, εκπτωτικές κάρτες ή κουπόνια για αγορές συγκεκριμένων ειδών από την ίδια την εταιρεία που εργάζονται, δωρεάν μαθήματα μουσικής, δωρεάν συμμετοχή προγράμματα φυσικής αγωγής. Όλα αυτά τα προγράμματα διευκρινίζουν «φέρνουν τον εργαζόμενο που αξίζει πιο κοντά στην εταιρεία δημιουργώντας ανάχωμα σε περιόδους κρίσεων».

Τα τελευταία νέα για την δωρεάν διάθεση μετοχών

Σύμφωνα με την νέα διευκρινιστική εγκύκλιο Ε.2208/24.12.2020 του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών και την KPMG: Το εισόδημα που προκύπτει από συναφή προγράμματα κινήτρων προς τους εργαζόμενους: restricted Stock Units (RSUs), performance shares ή performance units, restricted shares plan, matching shares ή employee stock purchase plan, deferred stock κ.α., στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον οι μετοχές μεταβιβαστούν οποτεδήποτε μετά την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος.

Στις περιπτώσεις της δωρεάν διάθεσης μετοχών, η υπεραξία ισούται:

α. για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, εφόσον η τιμή πώλησης των μετοχών είναι ίση ή μικρότερη αυτής. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται ως κεφαλαιακό κέρδος σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

β. για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, με την τιμή πώλησης, εφόσον αυτή υπερβαίνει την αξία της μετοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής της, ενώ σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μικρότερη, με την αξία της μετοχής κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσης.

Επιβάλλεται κατά την πώληση εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που χορηγήθηκαν δωρεάν σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, φόρος με τον συντελεστή 15%, επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών.

Στην περίπτωση που η τιμή πώλησης των εισηγμένων μετοχών είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών και

Α. ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%, το υπερβάλλον ποσό δηλώνεται ως απαλλασσόμενο του φόρου εισοδήματος και επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης,

Β. ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%, το υπερβάλλον ποσό ως εισόδημα από κεφάλαιο.

Δηλωτικές Υποχρεώσεις εργοδότη

Απαιτείται οι εταιρείες είτε είναι εκδότριες των τίτλων είτε όχι κατά το φορολογικό έτος που διατίθενται οι δωρεάν μετοχές, να χορηγούν στους εργαζόμενους / εταίρους / μετόχους διακριτή βεβαίωση αποδοχών.

Παράλληλα, οφείλουν να περιλαμβάνουν το ποσό αυτό στην μηνιαία ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης δίχως να προβαίνουν σε παρακράτηση και απόδοση φόρου.

Ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας και ζωής

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής και υγείας που συνάπτουν οι επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους εξασφαλίζουν πρόσβαση σε συστήματα υπηρεσιών υγείας, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης, αλλά και επίδομα σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να εισαχθεί σε δημόσιο νοσοκομείο, αντί σε ιδιωτικό. Καταλαμβάνουν το 1,5% του μισθολογικού κόστους, ενώ αποτελούν σημαντικό φορολογικό κίνητρο για μία επιχείρηση, αφού το ασφάλιστρο εκπίπτει του φόρου πλήρως μέχρι 1.500 ευρώ ανά άτομο το έτος. Τα ομαδικά ασφαλιστήρια παρέχονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιβράβευσης εργαζομένων είναι καθιερωμένα σε μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και σε μικρότερες επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις, το τελευταίο διάστημα που απασχολούν 5-10 άτομα και χρηματοδοτούνται κατά μεγάλο μέρος από ευρωπαϊκά κονδύλια, σύμφωνα με την Generali Hellas. Αυτού του είδους οι παροχές παρέχουν ασφάλεια στους εργοδότες ενώ συμβάλλουν στην δημιουργία και διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας.

Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί αναζητούν οι CFOs: Αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου και μεγάλες ανακατανομές

Διασχίζουμε την χειρότερη ύφεση όλων των εποχών με τον Covid19 να παραμένει και να καθηλώνει τις προοπτικές ανάπτυξης. Το τοπίο παραμένει θολό, εν μέσω των περιοριστικών μέτρων, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη.

 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ KPMG

Στο ομιχλώδες αυτό το τοπίο καλούνται οι οικονομικοί διευθυντές να προστατεύσουν την επιχείρηση, να θέσουν προτεραιότητες, και στόχους. Καλούνται να επιτύχουν μία ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.

 

Η συνταγή της επιτυχίας αυτής περιλαμβάνει τις παραδοσιακές αρμοδιότητες ενός οικονομικού διευθυντή, όπως είναι η σύνταξη αναφορών καθώς και νέες, όπως η επίβλεψη του ψηφιακού μετασχηματισμού σύμφωνα με την KPMG. Για την επίτευξη ισορροπιών και εύρυθμης λειτουργίας στο ασταθές οικονομικό περιβάλλον οι οικονομικοί διευθυντές πρέπει, να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη, επικοινωνώντας σωστά το εταιρικό σκοπό.

 

TO ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΥ

Οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων αναμένεται να αναδιαμορφωθούν. Νέες εικονικές αγορές αναδύονται, καθώς οι οργανισμοί-γίγαντες που βασίζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες, συνδέουν απρόσκοπτα αγοραστές και πωλητές, ενώ η τεχνολογική σύγκλιση μειώνει την αναποτελεσματικότητα και εξαλείφει τις τριβές, σύμφωνα με την EY. To μοντέλο λειτουργικό εκτείνεται πέραν των αυστηρών φυσικών ορίων της επιχείρησης, θα επιτρέψει στην οικονομική διεύθυνση να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις διασυνδεδεμένες αγορές του μέλλοντος.

 

ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μιλώντας στο περιοδικό Finance Pro o Γιάννης Κλεώπας, Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott Business Consultants σχετικά με το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και πως επηρέασε τις αποφάσεις των οικονομικών διευθυντών στην διάρκεια του Covid-19 τονίζει πως οι αποφάσεις οικονομικού χαρακτήρα, όπως αυτές των οικονομικών διευθυντών, λαμβάνουν πρωτίστως υπ’ όψιν τους το οικονομικό περιβάλλον.

 

Επομένως η αδυναμία προβολής στο μέλλον των οικονομικών μεγεθών είναι καθοριστικός παράγοντας στην λήψη αποφάσεων. Στην ουσία καθιστά τον προγραμματισμό ευάλωτο και κατά συνέπεια λαμβάνονται μόνο αποφάσεις στενού χρονικού ορίζοντα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μείωση ή και μηδενισμό των οικονομικών ενεργειών μακροπρόθεσμου επενδυτικού χαρακτήρα.

 

Απαντώντας στην ερώτηση: αν η αστάθεια που επικράτησε στις χρηματαγορές επηρέασε τις αποφάσεις των οικονομικών διευθυντών, και αν οι αλλαγές αυτές θα είναι πρόσκαιρες ή θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα υπογραμμίζει ότι κάθε αλλαγή μαζί με τα προβλήματα φέρνει αναμφισβήτητα και ευκαιρίες. Οι οικονομικοί διευθυντές διέκριναν τις ευκαιρίες και συστηματοποίησαν τα κέρδη από την εκμετάλλευση τους. Τα συστήματα αυτά θα είναι μόνιμα πλέον. Στην ουσία δεν πρόκειται για αλλαγές αλλά για μια νέα πραγματικότητα και την προσαρμογή σε αυτή.

 

ΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για το πώς η μεταβλητότητα των αγορών επηρέασε τους ισολογισμούς των εταιρειών, το πάγιο ενεργητικό και τα περιουσιακά στοιχεία, τα ίδια κεφάλαια εξηγεί ότι οι ισολογισμοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης μιας οικονομικής μονάδας σε δεδομένη χρονική στιγμή. Οι όποιες αποφάσεις οικονομικής φύσεως έχουν επίπτωση στα μεγέθη των Ισολογισμών. Η μεταβλητότητα στις αγορές επηρεάζει άμεσα κυρίως τα ίδια κεφάλαια των οικονομικών μονάδων μέσω της απεικόνισης σε αυτά των αποτελεσμάτων.

 

Στο ερώτημα σχετικά με τις τοποθετήσεις των χρηματοοικονομικών διευθύνσεων σε διαφορετικές κατηγορίες κεφαλαίων, χαμηλού κινδύνου ή υψηλού και αν πιστεύει ότι θα αναδιαμορφωθούν οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων απατά ότι έχουν ήδη αναδιαμορφωθεί. “Μετράμε ένα χρόνο από τη έναρξη της πανδημίας και τα μοντέλα διαχείρισης έχουν ήδη προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Οι νέες μέθοδοι προσέγγισης ήρθαν και θα μείνουν αφού δοκιμάζονται σκληρά στην πράξη καθημερινά και αποδεικνύονται χρήσιμες και λειτουργικές. Ανταποκρίνονται δε στη λύση σύνθετων οικονομικών ζητημάτων με ευελιξία κι αποτελεσματικότητα”.

 

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΟ ΤΟ CLOUD

Η μετάβαση στο cloud είναι νομοτελειακή διευκρινίζει, ερωτώμενος αν η αστάθεια στις χρηματαγορές απόρροια του Covid19 θα οδηγήσει τα χρηματοοικονομικά πληροφοριακά στο cloud και όχι στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, συμπληρώνοντας ότι η πανδημία απλά την έφερε λίγο νωρίτερα αναδεικνύοντας την ανάγκη για πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία ανεξάρτητα το τόπου που βρίσκεται ο χρήστης.

 

Τα θέματα ασφαλείας επίσης ανεδείχθησαν με τρόπο εμφατικό και έγινε ξεκάθαρο αντιληπτό πως οι λύσεις cloud έχουν καλύτερες κι ασφαλέστερες προτάσεις. Τα προσωπικά δεδομένα κι η ασφάλεια τους είναι ένας ακόμη παράγοντας που δείχνει τον δρόμο cloud ξεκάθαρα.

 

Τέλος σχετικά με το πολυσυζητήμενο το τελευταίο διάστημα αν οι χρηματαγορές στο μέλλον θα βασιστούν στο blockchain επισημαίνει ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να βγουν τέτοια συμπεράσματα.

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Την δική του άποψη για το πώς το ασταθές οικονομικό περιβάλλον επηρέασε τις αποφάσεις των οικονομικών διευθυντών στη διάρκεια του Covid-19 καταθέτει στο Finance Pro ο Σωτήρης Κωστούρος, Finance Director Ολυμπιακή Ζυθοποιία, εξηγώντας πως η εξάπλωση της πανδημίας και οι επιπτώσεις της στη δραστηριότητα και κατ’ επέκταση στα οικονομικά δεδομένα κάθε εταιρείας έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο μοντέλο λήψης αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού πλαισίου εργασίας.

 

«Όλους αυτούς τους μήνες που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ρευστότητα και πολλούς αστάθμητους παράγοντες, οι οικονομικοί διευθυντές κληθήκαμε να προστατεύσουμε την επιχείρηση σήμερα, θέτοντας, παράλληλα, τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξή της».

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Συμπληρώνει πως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η πανδημία έκανε επιτακτική την ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης βασικών λειτουργιών της επιχείρησης απομακρυσμένα. Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία υπογραμμίζει « ευθυγραμμιστήκαμε πολύ γρήγορα στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν και προχωρήσαμε σε ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού των εργαζομένων αλλά και των υποδομών, καταφέρνοντας να συνεχίσουμε με ασφάλεια έναν μεγάλο όγκο εργασιών σε καθεστώς τηλεργασίας.

 

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δούμε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να ανανεώνουν τα συστήματά τους, αξιοποιώντας τεχνολογικές λύσεις σε περιβάλλον cloud, τόσο για λόγους εξασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, όσο και για λόγους εξοικονόμησης πόρων και ευελιξίας».

Το μέλλον της εργασίας, το αύριο των εργαζομένων

Αλλαγές επιχειρηματικών μοντέλων και αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού με το βλέμμα στο μέλλον περιγράφει η ατζέντα των σύγχρονων επιχειρήσεων το 2021. Καταλύτης των εξελίξεων οι αλυσιδωτές πιέσεις και ο αντίκτυπος που προκαλεί στην κοινωνία και την οικονομία η συνεχιζόμενη κρίση του Covid-19, η οποία ξεκίνησε ως κρίση υγείας και εξελίχθηκε σε οικονομική και κοινωνική κρίση.

Η εργασία ξέφυγε από τα κτίρια. Τεράστιοι χώροι, γιγαντιαία κτίρια εκκενώθηκαν ή και διέκοψαν τις λειτουργίες με ταχύτατους ρυθμούς. Τούτων δοθέντων αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας και τα χαρακτηριστικά της ζήτησης ανθρωπίνου δυναμικού.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων το μέλλον της εργασίας και αν η περιγραφή της θέσης εργασίας περιλαμβάνει τον όρο εργασία από το σπίτι ή από το γραφείο. Έχουμε δηλαδή να εξετάσουμε δύο ζητήματα, το ζήτημα: σπίτι vs γραφείο, και το ζήτημα της ζήτησης ανθρωπίνου δυναμικού με τα νέα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

Πού αυξάνεται, και πού μειώνεται η ζήτηση και πώς κατηγοριοποιείται η εργασία

Στην μετά – κορωνοϊό εποχή, κατά την έρευνα που έκανε το περιοδικό FinancePro και τα στοιχεία που συγκέντρωσε από την Manpower από έρευνα που πραγματοποίησε σε δείγμα 8.000 εργαζομένων προς 8 χώρες, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για τους ειδικούς της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τους αναλυτές δεδομένων, τους προγραμματιστές λογισμικού και εφαρμογών, ενώ δημιουργούνται παράλληλα νέοι ρόλοι όπως οι ιχνηλάτες προσωπικών επαφών, οι ελεγκτές συσκευών παρακολούθησης απόστασης και ελεγκτές θερμοκρασίας. Αντίθετα, η ζήτηση ρόλων σε κλάδους, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία και την ψυχαγωγία μειώνεται σημαντικά.

Οι ραγδαίες αλλαγές δημιουργούν νέους τρόπους κατηγοριοποίησης της εργασίας, αλλά και αλλαγή ρόλων: την απαραίτητη και μη απαραίτητη εργασία. Κάποιοι, εδώ και ένα χρόνο, από την έλευση της πανδημίας, παρέμειναν στις δουλειές τους, κάποιοι αποχώρησαν. Οι οδηγοί παράδοσης, οι εργαζόμενοι στα super – market, και οι εργαζόμενοι στην περίθαλψη της υγείας παρέμειναν στις εργασίες τους, για παράδειγμα.

Σιγουριά και ανασφάλεια στην νέα εποχή

Το σίγουρο είναι ότι στη νέα εποχή το μέλλον της εργασίας θα γίνει ακόμα πιο ευέλικτο, περισσότερο διαφοροποιημένο. Μετασχηματίζεται προς κάτι το οποίο μας είναι άγνωστο.

Οι προτεραιότητες των εργαζομένων σήμερα

Στις πρώτες προτεραιότητες των εργαζομένων είναι η διατήρηση της θέσης εργασίας, η μη επιστροφή τους στον τρόπο εργασίας που γνώριζαν σύμφωνα με την Manpower, η εξισορρόπηση της ζωής τους ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια. Ουκ ολίγοι εργαζόμενοι πιστεύουν πως η κρίση του Covid-19 σηματοδοτεί το τέλος του καθιερωμένου ωραρίου 9-5 στο γραφείο, ενώ αρκετοί προτιμούν να βρίσκονται στο γραφείο 2-3 ημέρες την εβδομάδα.

Η μεγάλη ανακατανομή δεξιοτήτων

Ακόμα και οι δεξιότητες που εμφάνιζαν την μεγαλύτερη ζήτηση, άλλαξαν. Αυξάνεται η ζήτηση για τεχνικές και ανθρώπινες δεξιότητες με έμφαση στα επαγγέλματα που αφορούν στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου, την ανάπτυξη λογισμικού.

Αυξημένη ζήτηση δεξιοτήτων υπάρχει στις ανθρώπινες και προσωπικές δεξιότητες εργαζομένων και όσων βρίσκονται στην ηγεσία, με πρώτη την δεξιότητα της επικοινωνίας, την ακεραιότητα, ανθεκτικότητα, αναλυτική σκέψη, συμβουλευτική, ανάπτυξη σχέσεων, πρωτοβουλιών.

Ανοίγει το χάσμα μεταξύ όσων διαθέτουν δεξιότητες και όσων δεν διαθέτουν

Οι εργαζόμενοι θέλουν να είναι υγιείς, να μην επιστρέψουν στον παλιό τρόπο εργασίας και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται επαγγελματικά. Ωστόσο, η έρευνα αναφέρει ότι: «ένας διαχωρισμός στο ανθρώπινο δυναμικό φαίνεται πιθανός: Εκείνοι με τις δεξιότητες σε υψηλή ζήτηση θα εργάζονται απομακρυσμένα, για να αποφύγουν τις μετακινήσεις και για να παραμείνουν ασφαλείς στο σπίτι, ενώ εκείνοι με τις φθίνουσες σε ζήτηση δεξιότητες, που η εργασία τους απαιτεί τη μετακίνηση τους στον χώρο εργασίας θα υπόκεινται σε περισσότερους υγειονομικούς κινδύνους.

Οι τομείς που απαιτούν πλέον υψηλότερες δεξιότητες περιλαμβάνουν εργαζόμενους στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου, τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, τη λογιστική και τις πωλήσεις. Οι άνθρωποι που διαθέτουν τις δεξιότητες σε ζήτηση θα έχουν περισσότερη ασφάλεια στην εργασία στους τομείς αυτούς ακόμη και όταν αυξάνεται η ανεργία. Θα έχουν την δυνατότητα να παραλείψουν τις μετακινήσεις και να αποφύγουν τον αυξημένο κίνδυνο που προκαλούν οι δημόσιες συγκοινωνίες, παράλληλα θα διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το πώς και πότε εργάζονται, συνδυάζοντας το σπίτι και την εργασία.

Αντίθετα οι άνθρωποι που εργάζονται στον κλάδο τουρισμού, ψυχαγωγίας, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν την ανεργία. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο λιανικής ενέχουν τον κίνδυνο να παραμείνουν σε αναστολή εργασίας. Οι, ίδιοι επηρεάζονται περισσότερο από το μειωμένο ωράριο και τις μειωμένες αποδοχές. Λιγότερο πιθανόν είναι να εργαστούν από το σπίτι, έχουν μικρότερη ευελιξία και δύσκολα μπορούν να εξισορροπήσουν μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Γραφείο vs Σπίτι

Αρκετοί άνθρωποι σύμφωνα με άλλες έρευνες ζητάνε να δουλεύουν εξ’ αποστάσεως, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό αυτόν τον τρόπο εργασίας. Υπάρχει πιθανότητα να σχεδιαστούν στο μέλλον υβριδικά μοντέλα που να συνδυάζουν διαφορετικές λειτουργίες. Υπό αυτές τις συνθήκες οι εργοδότες θα κληθούν να προσαρμόσουν την κουλτούρα της εταιρικής επικοινωνίας σε υβριδικές επιλογές.

Κάτι που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η εργασία δια του «τηλεχειριστηρίου» δεν μπορεί να βασιστεί στο παλιό ή σημερινό μοντέλο τεχνολογίας. Θα χρειαστεί οι επιχειρήσεις να δαπανήσουν μεγάλα κονδύλια προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τεχνολογικά.

Για τους εργοδότες τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο καθώς η επικοινωνία με την ομάδα των εργαζομένων πραγματοποιείται έμμεσα, οι επιλογές και οι αποφάσεις θα γίνονται από το «ίχνος» του αιτούντος στον εικονικό κόσμο, παρά από τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Ο έλεγχος των εργαζομένων είναι πολύ πιο δύσκολος, ο κίνδυνος κατά συνέπεια να οδηγηθούν σε λάθος αποφάσεις οι εργοδότες είναι μεγαλύτερος.

Τα ποσοστά δεν μαρτυρούν ετοιμότητα

Αν, και από όλους ακούμε ότι το μοντέλο της τηλεεργασίας δουλεύει άριστα, τα ποσοστά δεν μαρτυρούν ετοιμότητα. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Found.ation και του EIT Digital μόλις 14,8% των ελληνικών εταιρειών ήταν σε θέση να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την αλλαγή, ενώ το 48,4% δήλωσε πως ήταν αρκετά έτοιμοι να το κάνουν. Κατά την έρευνα, 6 στις 10 επιχειρήσεις είχαν πάνω από το 50% του δυναμικού τους να εργάζεται από απόσταση μετά την έξαρση της πανδημίας.

Οι απόψεις διίστανται

Και, όμως οι Έλληνες αναζητούν το γραφείο τους. Σε αυτό το συμπέρασμα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε, διαβάζοντας την πανελλαδική έρευνα της PULSE RC σε 2.000 άτομα.

Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι η εργασία εξ’ αποστάσεως επιλέγεται ως απαραίτητη εναλλακτική λύση για λόγους υγειονομικής προφύλαξης, ωστόσο υστερεί, καθώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα πλεονεκτήματα της εργασίας στους χώρους εργασίας. Στην πλειοψηφία τους οι εργαζόμενοι έχουν ως πρωτεύουσα επιλογή το γραφείο, εκτιμώντας ότι η εξ’ αποστάσεως εργασία δεν προάγει την δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Θα πρέπει να ειπωθεί ότι η εν λόγω έρευνα διεξήχθη στο τέλος του Οκτ 2020 οπότε και δεν αποτυπώνεται στα αποτελέσματα η κόπωση των εργαζομένων από τότε μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με το δείγμα, η τηλεεργασία, μπορεί να υποκαταστήσει την εργασία στο γραφείο σε «μέτριο» (σύμφωνα με το 41%) έως «μεγάλο/μέγιστο βαθμό» (34%) – ενώ το 24% επέλεξε σε «μικρό βαθμό έως καθόλου».

Αν και η εργασία από απόσταση χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά, η φυσική παρουσία στο γραφείο έχει πλεονεκτήματα για τον εργαζόμενο και για την επιχείρηση, σύμφωνα με το συντριπτικό 80% των οικονομικών ενεργών συμμετεχόντων. Επτά στους δέκα θεωρούν πιο παραγωγική την εργασία στο γραφείο.

Παρότι πιο ενισχυμένη αποτυπώνεται η επιλογή της «εργασίας από το Σπίτι» στο δίλημμα: «Ποιο θα βοηθούσε περισσότερο στις σχέσεις σας με μέλη της οικογένειας σας;» κι εδώ περισσότεροι επιλέγουν «γραφείο» (47%) έναντι 38% «σπίτι». Σχεδόν ισόπαλες καταγράφονται οι δύο επιλογές – με οριακή υπεροχή της «Εργασίας από το σπίτι» στο δίπολο: Ποιο από τα δύο θα λέγατε ότι είναι πιο αποδοτικό οικονομικά για εσάς;»: 40% «στο Γραφείο» – 42% «από το Σπίτι».

Κοντά ή μακριά μας το μέλλον

Ποιο θα είναι το μέλλον της εργασίας; μέχρι στιγμής που συντάσσονται οι γραμμές αυτές δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Το, αν θα υπάρξουν συνεργασίες στο μέλλον, προκειμένου να δημιουργηθούν τα γραφεία του μέλλοντος που θα παρέχουν εναλλακτικές λύσεις σε εργαζόμενους .Το, αν ενεργοποιηθούν μηχανισμοί, οι οποίοι θα δίνουν κίνητρα στους εργαζόμενους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους προς και από το χώρο εργασίας, προκειμένου να μειωθεί το ατομικό και συλλογικό αποτύπωμα άνθρακα ..δεν ξέρουμε…

Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μία παγκόσμια συμφωνία με την IWG δίνει σε 95.000 εργαζόμενους της τράπεζας στο Λονδίνο πρόσβαση σε 3.500 γραφεία σε όλο τον κόσμο για μια δοκιμαστική περίοδο 12 μηνών, προσφέροντας στους εργαζόμενους την επιλογή βολικών τοποθεσιών, και το όφελος της διάθεσης του εξοπλισμού που έχουν οι χώροι.

Σύμφωνα με την Standard Chartered, «η συνεργασία με την IWG θα παρέχει τις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για εργασία από το σπίτι και από το γραφείο, επιτρέποντας στους υπαλλήλους μας να εργάζονται πιο κοντά στους πελάτες, τους συναδέλφους και τις ομάδες τους, να μειώσουν τον χρόνο και το κόστος μετακίνησης, καθώς και το ατομικό και συλλογικό αποτύπωμα άνθρακα».

Το ενδεχόμενο της αύξησης της απομακρυσμένης εργασίας εξετάζουν οι Deutsche Bank και τράπεζα JPMorgan Chase, ενώ περίπου 50.000 από τους 68.000 εργαζόμενους της Lloyds Banking εργάζονται κατ’ οίκον. Μεγάλες εταιρείες όπως η Deloitte στο Λονδίνο έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα προβούν στην ανανέωση μισθώσεων ακινήτων.

Σήματα SOS από τους πύργους ελέγχου των CFOs

Και, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης παγκόσμιας πανδημίας, ζητείται να ολοκληρώσουν τις εργασίες γρηγορότερα. Οι αποφάσεις που θα χρειάζονταν εβδομάδες ή μήνες, τώρα λαμβάνονται σε διάστημα ολίγων ημερών. O ρόλος ενός CFO συνεχώς επεκτείνεται και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι CFOs χρειάζονται πρόσβαση σε σωστές πληροφορίες, την κατάλληλη στιγμή, και σε μoρφή επεξεργάσιμη.

Η μεγάλη εικόνα

Μαζί με την διεύρυνση της τεχνολογίας στις αρχές του 21ου αιώνα, άρχισε να διευρύνεται και ο ρόλος του CFO. Μαζί με άλλα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις, ο CFO θεωρείται ο στρατηγικός σύμβουλος του CEO, και άλλων μελών στην ηγεσία του Οργανισμού. Όχι μόνο ασχολείται με τους ελέγχους και τις οικονομικές καταστάσεις, ο CFO – και όλο το οικονομικό τμήμα – ασχολείται με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την πληροφορική, τη διαχείριση των ταλέντων και άλλους τομείς ζωτικής σημασίας.

Όλοι οι τομείς αυτοί οδηγούν στην ανάγκη συλλογής περισσότερων δεδομένων προκειμένου να ληφθούν σωστές αποφάσεις. Και φτάνουμε στο σήμερα όπου ο διευρυμένος ρόλος του CFO ενεργοποιείται άμεσα από την τεχνολογία.

Αυξημένος όγκος κανονιστικών διατάξεων

Οι εξελίξεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες προσέθεσαν στρώματα πολυπλοκότητας στον ρόλο των CFO. Σήμερα και αφού παρέλθει η πανδημία του COVID-19, οι εταιρείες θα κληθούν να σχεδιάσουν πλάνα ,βασιζόμενα σε οικονομικές πληροφορίες, ώστε να βρεθούν προετοιμασμένες απέναντι στην εκδήλωση νέας παγκόσμιας κρίσης.

Προσαρμοστικότητα

Κρίσιμος στόχος σε μία επιχείρηση είναι η ικανότητα προσαρμογής της οικονομικής διεύθυνσης στις νέες συνθήκες. Η δημιουργία, η αξιοποίηση των πλάνων και η προσαρμογή τους, οπουδήποτε και όποια στιγμή είναι τρία χαρακτηριστικά που σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι απαραίτητα δεδομένου των ταχυτάτων αλλαγών που γίνονται στις συνθήκες του επιχειρείν.

Οι λύσεις διαχείρισης εταιρικών επιδόσεων παρέχουν δυνατότητες προσαρμογής στον CFO και σε όλο το τμήμα της διεύθυνσης χρηματοοικονομικών, χωρίς το τμήμα να βασίζεται στις ΙΤ υποδομές. Οι χρηματοοικονομικές πλατφόρμες μετάβασης αναπτύσσονται στο cloud, ενώ ενσωματώσουν τις λύσεις των Oracle, SAP ή IBM. Διαθέτουν τις υψηλότερες πιστοποιήσεις ασφαλείας, ενώ προσφέρουν παγκόσμια πρόσβαση και δύνανται να κλιμακωθούν καθώς αναπτύσσεται μία επιχείρηση.

Τι σημαίνει αυτό για τον CFO;

Σημαίνει ευκινησία. Οι λύσεις αυτές του επιτρέπουν να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων του CEO και της επιχείρησης, προβάλλοντας το πλήρες οικονομικό αποτέλεσμα κάθε επιχειρηματικής απόφασης σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Η τεχνολογία είναι η πηγή ζωής του οργανισμού. Ο ιδιοκτήτης μίας επιχείρησης δεν λέει, «Θέλω αυτοματοποιημένη διαδικασία τήρησης βιβλίων». Λέει, «Πρέπει να ξέρω τι μετρητά βγαίνουν έξω από την πόρτα κάθε μήνα.» Η τεχνολογία και αυτοματισμός το καθιστά αυτό δυνατό. ” σχολιάζει η Clayton Achen.

Πέντε εστίες για το 2021

Επιχειρηματικές ροές και συνεργασία

Ένα από τα σημαντικά οφέλη της τεχνολογίας είναι η δυνατότητα που δίνει στις ομάδες να εργάζονται από διαφορετικά γραφεία και διαφορετικές ζώνες ώρας στον κόσμο. Οι λύσεις που παρέχει η τεχνολογία κάνουν το αδύνατο, δυνατό μέσω του ‘cockpit’. Το πιλοτήριο παρακολούθησης στα κέντρα τεχνολογίας δίνει την δυνατότητα στα οικονομικά στελέχη να παρακολουθούν στενά και να έχουν πανοραμική άποψη για όλα τα στάδια εξέλιξης των διαδικασιών και της ολοκλήρωσης των καθηκόντων που έχει αναλάβει ο καθένας εργαζόμενος, όπως έσοδα, μισθοδοσία, έξοδα, ισολογισμοί, προγραμματισμός ταμειακών ροών, ανά πάσα στιγμή.

Με την χρήση γραφικών, η οικονομική διεύθυνση έχει την επιλογή να δει ποσοστά ολοκλήρωσης εργασιών, επίπεδα τήρησης προθεσμιών, διακρίνοντας το σημείο που πρέπει να εστιάσει. Εν κατακλείδι δίνει την απεριόριστη δυνατότητα στην οικονομική διεύθυνση να παρατηρεί ανά πάσα στιγμή σε ποιο σημείο βρίσκεται ο οργανισμός χωρίς να απαιτείται η αποστολή e-mails, η χρήση τηλεφώνων, η συλλογή πληροφοριών. Αφού πάρει όλη την εικόνα, η ομάδα των χρηματοοικονομικών μπορεί να εργαστεί με ακρίβεια, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της σε διάφορα έγγραφα όπως το Word, το Power Point, π.χ. για την παρουσίαση του ετησίου προϋπολογισμού χωρίζοντας τα στοιχεία σε τομείς ενδιαφέροντος όπως η χρηματοδότηση, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, οι επενδυτικές σχέσεις, η διαχείριση κινδύνων και η συμμόρφωση.

Ενισχυμένη ευελιξία με κυλιόμενες προβλέψεις

Όταν υφίσταται ένα παγκόσμιο γεγονός όπως ο COVID-19, οι οργανισμοί καλούνται να αναλύουν τις καθημερινές τους αποδόσεις προκειμένου να εκδώσουν μελλοντικές προβλέψεις βάσει χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών δεδομένων. Οι προβλέψεις αυτές είναι απαραίτητες για να σχεδιαστεί ο προϋπολογισμός των επιχειρήσεων. Αναλύοντας καθημερινά τις αποδόσεις, ένας οργανισμός μπορεί να αναπτύξει πολλαπλά επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα σε μοντέλα για να αντιμετωπίσει δύσκολες συγκυρίες. Δουλεύοντας σε μία πλατφόρμα πρόβλεψης επιδόσεων, οι CFOs, όχι μόνο παρακολουθούν τα πραγματικά αποτελέσματα, αλλά μπορούν και να ενσωματώνουν, να αλλάζουν και να προσαρμόζουν σε αυτά τις εκτιμήσεις που κάνουν για το μέλλον. Μια κυλιόμενη – προσαρμοσμένη πρόβλεψη μπορεί να τροφοδοτήσει με ακριβή στοιχεία τον σχεδιασμό και προσομοίωση των ταμειακών ροών, επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, ταχύτερα και με λιγότερο ρίσκο.

Η δύναμη από την κατανόηση των ταμειακών ροών
Ένα πράγμα που οι εταιρείες έχουν συνειδητοποιήσει κατά την κρίση του Covid-19 είναι ότι τα μετρητά είναι οξυγόνο. Ως αποτέλεσμα, ο προγραμματισμός ταμειακών ροών είναι κρίσιμος για τη σταθερότητα και την επιτυχία ενός οργανισμού. Οι εταιρείες αναζητούν λύσεις που να τους μεταφέρουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Τα σωστά εργαλεία και η τεχνολογία μπορούν να εκπληρώσουν αυτό το έργο ευκολότερα και με υψηλές αποδόσεις. Η αρχιτεκτονική των τεχνολογικών εφαρμογών προβλέπουν λύσεις ακριβείας σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις των ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένων των πλεονασμάτων, των ελλειμμάτων. Τα ίδια αυτά τεχνολογικά συστήματα αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως είναι η προστιθέμενη οικονομική αξία, το ζήτημα των καθαρών χρεών, των ίδιων κεφαλαίων, των κεφαλαίων κίνησης, της καθαρής οικονομικής θέσης της εταιρείας. Εν ολίγοις όλα τα μέτρα που επιτρέπουν στις οικονομικές διευθύνσεις να έχουν καλύτερη εικόνα και ανά πάς στιγμή στις ταμειακές ροές.

Η ανάγκη ενός στιβαρού σχεδιασμού

Όταν ένα σημαντικό συμβάν ‘χτυπά’ την οικονομία, το πρόβλημα με την ρευστότητα είναι το πρώτο που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει μία εταιρεία. Αυτός είναι ο λόγος που μια εταιρεία χρειάζεται να υιοθετήσει λύσεις τεχνολογίας που να επιτρέπουν να αναπτύξει μοντέλα για κάθε περιοχή, από τις οικονομικές αναφορές μέχρι και τον ισολογισμό και την κατάσταση των ταμειακών ροών, ώστε να αντλήσει στοιχεία και να τροφοδοτήσει τις αναλύσεις της εξετάζοντας τις θέσεις του αρχικού σχεδιασμού, κάνοντας προσομοιώσεις και συγκρίνοντας τους επιχειρηματικούς στόχους.

Καλύτερη κατανόηση της έννοιας της κερδοφορίας

Δεν αρκεί μια επιχείρηση να ξέρει πόσα προϊόντα ή υπηρεσίες πωλεί. Πρέπει να ξέρει πόσα χρήματα βγάζει από τις πωλήσεις. Τα συστήματα τεχνολογίας ανεξάρτητα από το πόσο πολύπλοκο είναι το προϊόν παρέχουν ακριβή εικόνα για το ύψος της κατανομής των δαπανών συσχετίζοντας τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους πελάτες. Επιτρέπουν την αυτοματοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών ώστε να αξιοποιούνται όλες οι μεταβλητές.

Ο CFO κρατά και μοιράζει όλη την τράπουλα σήμερα

Δημήτρης Αναστασίου, Finance Director, Microsoft

Τρία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού CFO αναφέρει στο FinancePro o Δημήτρης Αναστασίου Finance Director, Microsoft, εξηγώντας πως οι οικονομικοί διευθυντές, πρέπει να προσαρμοστούν στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα, να έχουν μια σαφή εικόνα των δικών τους αρμοδιοτήτων, του ρόλου που θέλουν να παίξουν στη στρατηγική και των μεγάλων διακυμάνσεων στο περιβάλλον που προσφέρουν απειλή και ευκαιρίες.

Τι εξασφαλίζει την επιτυχία σήμερα και ποια η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν οικονομικό διευθυντή;

Σήμερα, πρωταρχικό ρόλο στην εξασφάλιση της επιτυχίας έχει το business innovation, καθώς η αγορά εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και οι νέες τεχνολογίες μας έχουν οδηγήσει σε ένα θαυμαστό καινούργιο ψηφιακό κόσμο (παραφράζοντας τον Huxley).

Η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν Οικονομικό Διευθυντή στο παρελθόν ήταν να έχει ακριβή διαθέσιμα financial analytics. Στο σημερινό, γρήγορα κινούμενο επιχειρηματικό κόσμο, η πρόκληση είναι να έχει διαθέσιμα ακριβή financial analytics και reports σε πραγματικό χρόνο (real time basis), ώστε το management team και τα συνεργαζόμενα τμήματα να έχουν τη δυνατότητα λήψης σωστών και αποτελεσματικών αποφάσεων, οι οποίες θα επηρεάσουν δραστικά το cashflow και την κερδοφορία της εταιρείας.

Τι εργαλεία έχει στα χέρια του ο CFO για να ανταποκριθεί στις μεγάλες αλλαγές που γίνονται;

Ο ρυθμός των αλλαγών τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στο περιβάλλον δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερος. Ο κύκλος ζωής των προϊόντων γίνεται ολοένα και πιο μικρός, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα βραχύβια, ο ανταγωνισμός σκληρός.

Ένα σημαντικό εργαλείο που προσφέρει η νέα τεχνολογία είναι τα Financial Big Data Analytics: η δημιουργία ad hoc ανάλυσης για να απαντήσει ο CFO σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ερωτήσεις και να προβεί σε πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών οικονομικών σεναρίων. Ενα σύστημα ERP μπορεί να επιταχύνει τη δημιουργία reports και να παρουσιάσει τα δεδομένα σε ένα dashboard, ή μια παρουσίαση γραφημάτων που είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και να ερμηνευτούν, σε σύγκριση με μια σειρά από φύλλα δεδομένων.

Τι έχει περισσότερο ανάγκη σήμερα ο CFO;

Αυτό που γίνεται ολοένα και πιο σημαντική ανάγκη στο Business είναι το Real-time reporting, που γενικά σημαίνει, να κάνεις report ενός δεδομένου τη στιγμή που συμβαίνει.

Τα παραδοσιακά συστήματα, δεν μπορούν να αναλύσουν την τρέχουσα απόδοση των επιχειρήσεων. Ανάλογα με το πόσο συχνά αντλούνται τα δεδομένα από τα λειτουργικά συστήματα, η ανάλυση μπορεί να δώσει μια εικόνα που είναι «παλαιότερη» κατά ώρες ή ακόμα και μέρες.

Οι περισσότερες εταιρείες συνηθίζουν να δημοσιοποιούν και να παρουσιάζουν τα οικονομικά τους στοιχεία στο κλείσιμο της περιόδου που επιλέγουν. Θα ήταν άραγε δυνατόν να παρουσιάζουν τα δεδομένα σε Real time basis, τη στιγμή δηλαδή που οι εγγραφές πραγματοποιούνται;

To «real-time reporting», σημαίνει “on-demand”, αντί περιοδικό reporting και προβλέπει στην πραγματικότητα, διαθεσιμότητα στοιχείων από λίγα δευτερόλεπτα έως λίγες ώρες. Τεχνολογικά μιλώντας, το real-time reporting είναι σίγουρα μέσα στις προτεραιότητες των CFOs. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη πρόσβαση σε dashboards σε πραγματικό χρόνο σε τομείς όπως, υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών ή τις πωλήσεις.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι με τη σωστή τεχνολογία, οι CFOs μπορούν να προσφέρουν real time reporting. Ωστόσο, το βαθύτερο ερώτημα είναι αν αυτό αποτελεί προτεραιότητα έναντι άλλων, όπως η βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειας των υφιστάμενων statutory reports ή της διαθεσιμότητας των εσωτερικών reports για τη λήψη σωστών αποφάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πιέσεις, πολλοί CFOs μπορεί να λένε ότι είναι υπέρ του real time reporting, αλλά, αφού έχουν εξασφαλίσει όλα τα υπόλοιπα.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού CFO;

Ένας αποτελεσματικός CFO θα πρέπει να είναι πολύτιμος επιχειρηματικός εταίρος του CEO, να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, αναπτύσσοντας, ανάμεσα σε άλλες και τις εξής νέες δεξιότητες:

Big data manager και «μάγος» στα Analytics. Ο ρόλος του CFO απομακρύνεται από έναν ρόλο ως επί το πλείστον transactional σε έναν analytics wizard, ικανό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν και να προωθήσουν τις δεξιότητες ανάλυσης, όπως είναι ο ευέλικτος προϋπολογισμός, η χαρτογράφηση κόστους και οι προβλέψεις των ταμειακών ροών.

Technology freak. Ο νέος CFO πρέπει να είναι καλός στην προσαρμογή στη νέα τεχνολογία. Πρέπει να κατανοεί τη χρήση, την αξία και το κόστος των αναδυόμενων τεχνολογιών. Αναμένεται να καθοδηγεί και να διαχειριστεί τις τεχνολογικές επενδύσεις, να γνωρίσει πώς λειτουργεί η τεχνολογία, πώς να την εφαρμόσει και να μετρήσει την απόδοση των επενδύσεων τεχνολογίας.

Συμπερασματικά τι έχετε να πείτε;

Συμπερασματικά, οι οικονομικοί διευθυντές, όπως όλοι οι ηγέτες, πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή την αυξανόμενη πολυπλοκότητα, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες που οι εταιρείες τους θα χρειαστούν για να πετύχουν στο μέλλον. Πρέπει να έχουν μια σαφή εικόνα των δικών τους αρμοδιοτήτων, του ρόλου που θέλουν να παίξουν στη στρατηγική και των μεγάλων διακυμάνσεων στο περιβάλλον που προσφέρουν απειλή και ευκαιρίες. Εάν δεν προσαρμοστούν, διατρέχουν τον κίνδυνο να περιθωριοποιηθούν από τον ανώτερο κύκλο λήψης αποφάσεων.