Επιτροπές Ελέγχου: Ένας νέος θεσμός για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Του Γιώργου Βενιέρη, Ομότιμου Καθηγητή ΟΠΑ

 

Ένας νέος για την Ελλάδα θεσμός έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά και στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Ο νέος αυτός θεσμός είναι οι Επιτροπές Ελέγχου (ΕΕ). Έχουμε συνδέσει τη λέξη «θεσμός» με δύσκολες μνημονικές εποχές. Στην προκειμένη περίπτωση είναι καλύτερα να δούμε το θεσμό των ΕΕ με την έννοια που δίνουν τα λεξικά: Θεσμός είναι η παγιωμένη πρακτική ή σχέση μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής (άρα και οικονομικής) ζωής που συχνά αποκτά επίσημη μορφή και επικυρώνεται από τη νομοθεσία, όπως ο θεσμός της οικογένειας.

 

Ας δούμε πιο αναλυτικά τον ορισμό. Ο θεσμός είναι παγιωμένη πρακτική. Η ζωή των ΕΕ μετράει από το τέλος της δεκαετίας του 2010, δηλαδή την εποχή των μεγάλων οικονομικών, αλλά και λογιστικών, σκανδάλων της Enron, της WorldCom και άλλων, που αμαύρωσαν την επιχειρηματική πραγματικότητα των ΗΠΑ. Η αντίδραση στα σκάνδαλα ήταν ο Νόμος Sarbanes-Oxley που έφερε μια βαθειά τομή στο λογιστικό – ελεγκτικό επάγγελμα.

 

Η σημασία που δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ στις ΕΕ είναι μια απόδειξη της παγιωμένης αυτής πρακτικής. Μια δεύτερη απόδειξη είναι το ενδιαφέρον που δίνουν οι επενδυτές στην ύπαρξη, το έργο αλλά και τη σύνθεση των ΕΕ των εισηγμένων επιχειρήσεων. Οι ΕΕ έγιναν αποδεκτές με ανακούφιση στις ΗΠΑ και στη συνέχεια υιοθετήθηκαν από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και ενσωματώθηκαν στις εθνικές νομοθεσίες πολλών κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για μια παγιωμένη πρακτική.

 

Στην Ελλάδα έχει αρχίσει ο θεσμός να μπαίνει στην επιχειρηματική πραγματικότητα. Από τους ελεγκτές του Νόμου 2190/1920 έχουμε περάσει στο Νόμο 4449/2017 και ακόμη πιο πρόσφατα στο Νόμο 4706/2020. Διαβάζουμε στον τύπο σοβαρά ονόματα να στελεχώνουν τις ΕΕ των ελληνικών εισηγμένων (και όχι μόνο) επιχειρήσεων. Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δίνει σημαντική βαρύτητα στην ύπαρξη και τη λειτουργία των ΕΕ. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ΕΕ είναι επικυρωμένες από τη νομοθεσία, πληρούν τα χαρακτηριστικά του πιο πάνω ορισμού και μπορούμε να τις θεωρήσουμε ως θεσμό.

 

Οι ΕΕ είναι ανεξάρτητες από τη διοίκηση της επιχείρησης και έχουν αποστολή να συνδράμουν το ΔΣ στην εκπλήρωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων καθώς και των υποχρεώσεών του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και των τρίτων, ιδίως αναφορικά με τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών υποβολής οικονομικών αναφορών και ιδιαίτερα της διαδικασίας της οικονομικής πληροφόρησης και της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές. Από τις κυριότερες αρμοδιότητες των ΕΕ σημειώνεται η εμπλοκή τους στη διαδικασία της επιλογής των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών που ολοκληρώνεται με την υποβολή σχετικής πρότασης προς το ΔΣ.

 

Στο σημείο αυτό όμως βρίσκεται η πάντα παρούσα μαύρη τρύπα της ελληνικής πραγματικότητας. Όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, χρήσιμοι νόμοι, που η ψήφισή τους χαιρετίστηκε με πανηγυρικό τρόπο, έμειναν στο συρτάρι και δεν εφαρμόσθηκαν ή εφαρμόσθηκαν μερικώς.  Θα γίνει ο θεσμός αποδεκτός και θα θελήσουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις να τον χρησιμοποιήσουν επωφελώς; Θα κατανοήσουν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων τη σημασία και τη βοήθεια που μπορούν να τους δώσουν οι λειτουργικές ΕΕ; Η αποδοχή τους από τη διοίκηση είναι εξαιρετικά σημαντική διότι εάν το «καλό παράδειγμα» δεν έρθει από ψηλά (tone at the top, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται), οι ΕΕ θα καταντήσουν μια ακόμη στεγνή νομική υποχρέωση.

 

Τι το καλύτερο από το να έχει η διοίκηση στη διάθεσή της μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα προλαμβάνει κινδύνους και θα εξομαλύνει περιπτώσεις απάτης; Το θέμα είναι μεγάλο και θα επανέλθουμε.

Ο οικονομικός διευθυντής πρέπει να κοιτάζει το μέλλον

Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στον ρόλο του οικονομικού διευθυντή μέσα στα τελευταία χρόνια. Πολλοί από εμάς θα θυμούνται ότι ο οικονομικός διευθυντής ήταν ουσιαστικά ο αρχιλογιστής της επιχείρησης και είχε έναν ή δύο βοηθούς για τις καταχωρήσεις στα λογιστικά βιβλία, αν δεν τις έκανε ο ίδιος. Μιλούσε με τις τράπεζες σε ένα πλαίσιο σταθερών επιτοκίων και η μεγαλύτερη έννοια του ήταν η αντιμετώπιση της εφορίας.

  • Του Γιώργου Βενιέρη, Ομότιμου Καθηγητή ΟΠΑ

Τα χρόνια άλλαξαν, όπως άλλαξε το περιβάλλον και ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων και κυρίως άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας των αγορών κεφαλαίου και χρήματος. Μερικές από τις παραδοσιακές σημαντικότατες αρμοδιότητες έχουν παραμείνει φυσικά. Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του λογιστικού συστήματος και επιβλέπει και υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις.

Έχουν προστεθεί όμως σημαντικότατες ευθύνες, όπως είναι ο βραχυπρόθεσμος και ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός καθώς και η διαχείριση των οικονομικών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να αναφερθούν η διαχείριση των ταμειακών ροών, η σύνταξη και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τις επιχείρησης, η χρηματοδότηση των κεφαλαιακών αναγκών και η διενέργεια των αναγκαίων προληπτικών οικονομικών ελέγχων.

Οι ευθύνες αυτές δεν αναφέρονται μόνο στους οικονομικούς διευθυντές των μεγάλων εισηγμένων επιχειρήσεων ή των θυγατρικών τους. Αφορούν όλες τις επιχειρήσεις, διότι είναι αδύνατον να επιβιώσει και να αναπτυχθεί μια επιχείρηση που αντιμετωπίζει ανταγωνισμό ή απειλή εξαγοράς της εάν δεν έχει θωρακίσει τα οικονομικά της. Ο κίνδυνος της οικονομικής αποτυχίας είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Ο οικονομικός διευθυντής πρέπει να κοιτάζει το μέλλον και είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πηγές χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση αυτή δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών της επιχείρησης σε κεφάλαιο κίνησης. Η εξασφάλιση περισσότερων της μιας πηγών και μορφών χρηματοδότησης και πιστωτικών γραμμών, είναι στην ευθύνη του οικονομικού διευθυντή.

Η χρηματοοικονομική δομή της επιχείρησης είναι εξαιρετικά σημαντική υπόθεση. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη και η συνέχισή της χωρίς σοβαρή μελέτη των κεφαλαιακών αναγκών της. Πολλές είναι οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που είχαν ωραίους επιχειρηματικούς στόχους αλλά απέτυχαν στα μισά του δρόμου για την υλοποίησή τους. Καμία σοβαρή επένδυση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν δεν έχουν εξασφαλιστεί οι πηγές της χρηματοδότησής της. Η εξασφάλιση των πηγών χρηματοδότησης έχει συνάφεια με την πρόβλεψη αντιστάθμισης του κινδύνου αποτυχίας μιας πηγής χρηματοδότησης. Είναι καλύτερα να έχει γίνει πρόβλεψη μιας εναλλακτικής, και ίσως ακριβότερης πηγής χρηματοδότησης, παρά να μην έχει γίνει καμία πρόβλεψη. Όμως, και στο βραχυπρόθεσμο διάστημα οι ευθύνες δεν είναι λιγότερες. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των ταμειακών ροών είναι εξαιρετικά σημαντικός.

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της σωστής οικονομικής διαχείρισης είναι η ύπαρξη επιχειρηματικών στόχων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για διαχείριση εάν δεν γνωρίζουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Με δεδομένους τους επιχειρηματικούς στόχους, ο οικονομικός διευθυντής θα καταρτίσει τον λειτουργικό προϋπολογισμό της επιχείρησης για το επόμενο έτος. Έχοντας ως βάση τον οικονομικό προϋπολογισμό, που ήδη από το στάδιο της κατάρτισής του έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι συσχετίσεις μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργών της επιχείρησης, ο οικονομικός διευθυντής και το επιτελείο του θα μπορέσουν να δώσουν σωστές οδηγίες για την καθημερινότητα, να υποδείξουν στρατηγικές προτάσεις και λύσεις στο πιο ανώτερο επίπεδο διοίκησης και να εξασφαλίσουν την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης προς την επίτευξη των στόχων της. Χωρίς οικονομικό προϋπολογισμό, η επιχείρηση μοιάζει με πλοίο χωρίς πυξίδα.

Ορέστης Καβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Ανθεκτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη το κλειδί για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας

Με την χώρα να εισέρχεται και τυπικά πλέον στην αναπτυξιακή περίοδο που σηματοδοτεί η λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εστιάζει πλέον στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων βιώσιμων επενδύσεων που θα προωθήσουν την παραγωγικότητα και την καινοτομία, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Τoυ Δημήτρη Κορδερά

Κύριε Καβαλάκη, το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί το μεγάλο στοίχημα των επόμενων χρόνων τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αποτελεί μεταρρυθμιστικό και επενδυτικό εργαλείο, το οποίο αξιοποιεί τόσο ιδιωτικά κεφάλαια, όσο και κεφάλαια δημοσίου. Θα θέλαμε ένα σχόλιό σας για τον χαρακτήρα και την αναγκαιότητά του.

To Εθνικό μας Σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει ως κύριο στόχο την μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ένα περισσότερο εξωστρεφές και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα βελτιώσει καθοριστικά τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Στόχος μας είναι από τη μια πλευρά η προσέλκυση νέων επενδύσεων σε σύγχρονους τομείς της οικονομίας – στους οποίους μέχρι σήμερα η χώρα μας υστερεί – και από την άλλη, μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών. Η υλοποίηση του σχεδίου μας θα οδηγήσει σε ένα πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, θα μειώσει την γραφειοκρατία και θα εξασφαλίσει ταχύτερες διοικητικές διαδικασίες και υποδομές, σύγχρονες και προσβάσιμες σε όλους. Η αναγκαιότητα υλοποίησης του σχεδίου είναι, συνεπώς, όχι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά επιβεβλημένη.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος που θα λειτουργήσει το Ταμείο απαιτεί μια νέα νοοτροπία συνεργασίας ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων, αλλά και μια κουλτούρα μεταρρυθμιστική και όχι «επιδοματική», όπως έχει επικρατήσει στην Ελλάδα να θεωρούμε τέτοιου είδους εργαλεία. Είναι έτοιμες και οι δύο πλευρές (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας) να λειτουργήσουν υπό αυτή τη λογική;

Σε ό,τι αφορά ειδικά στην κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων για την υλοποίηση επενδύσεων, οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας μας, αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο αγαστής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στην προσπάθεια να καλύψουμε το μεγάλο επενδυτικό κενό, ένα από τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να υλοποιηθεί σειρά δημοσίων επενδύσεων με ευέλικτες και ταχύτερες διαδικασίες αλλά και με σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα, είναι και αυτό των ΣΔΙΤ. Ο στρατηγικός μας στόχος είναι η δυνητική ανάπτυξη της χώρας με την υλοποίηση μακροπρόθεσμων βιώσιμων επενδύσεων που θα προωθήσουν την παραγωγικότητα και την καινοτομία και θα δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί όχι μόνο με την παροχή οικονομικών κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά κυρίως μέσα από θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνουν την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης, την ενίσχυση της διαφάνειας, την ψηφιοποίηση του κράτους.

Ποιοι κίνδυνοι εκτιμάτε ότι ελλοχεύουν σε όλη την παραπάνω προσπάθεια, στο να δούμε δηλαδή στην Ελλάδα ουσιαστικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν εκ βάθρων την ελληνική οικονομία και το επιχειρείν. Τι μπορεί να πάει λάθος;

Είμαστε αισιόδοξοι ότι έχοντας διαμορφώσει ένα επαρκώς εξειδικευμένο και λεπτομερές Εθνικό Σχέδιο, το οποίο χαίρει ευρύτατης αποδοχής και ευσήμων από Έλληνες και ξένους αναλυτές, απομειώσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους κινδύνους που σχετίζονται με την απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρούμε ότι έχουμε προχωρήσει σε μια δομημένη και καλά μελετημένη στρατηγική, τόσο ως προς το σχεδιασμό των δράσεων στους 4 πυλώνες (Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση, Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός), όσο και ως προς την υλοποίησή τους. Σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου θα διαδραματίσουν βέβαια και οι επιχειρήσεις, οι οποίες για να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση θα πρέπει να εκπονήσουν κατάλληλα επιχειρηματικά σχέδια.

Γενικότερα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες η συνεργασία ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων; Και ποιος είναι ο ρόλος του δικού σας φορέα σε όλη αυτή την προσπάθεια;

Ο τομέας των ΣΔΙΤ αποτελεί, όπως σας προανέφερα, βασικό εργαλείο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι συμβάσεις ΣΔΙΤ συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Η κυριότητα των ακινήτων παραμένει στο Δημόσιο, το οποίο διατηρεί ισχυρό εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο. Όπως πιθανόν να γνωρίζουν οι αναγνώστες σας, τα σχήματα των έργων ΣΔΙΤ είναι δύο: α) έργα ανταποδοτικά και β) έργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας. Στην πρώτη περίπτωση, ο ιδιωτικός φορέας αποπληρώνεται μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου, για τη χρήση του οποίου καταβάλλεται σχετικό αντίτιμο άμεσα από τον καταναλωτή/χρήστη και στη δεύτερη περίπτωση, ο ιδιωτικός φορέας αποπληρώνεται απευθείας από το δημόσιο φορέα, σε βάθος χρόνου μετά την έναρξη λειτουργίας, βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών αποτελέσματος, ενώ δεν υπάρχει το στοιχείο της εμπορικής εκμετάλλευσης. Οι ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για τη μελέτη, χρηματοδότηση (με ίδια και δανειακά κεφάλαια), κατασκευή και τεχνική διαχείριση. Αποτελούν κατά συνέπεια ένα πλαίσιο υλοποίησης έργων που επιτυγχάνει τη βέλτιστη κατανομή κινδύνων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Από το Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 6 νέα έργα ΣΔΙΤ: τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας, η Διαχείριση απορριμμάτων Κεντρικού Τομέα Αττικής, η Διαχείριση απορριμμάτων Πειραιά και Νήσων, το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, οι Σχολικές υποδομές Κεντρικής Μακεδονίας και το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα μείζονος περιοχής πρωτευούσης. Έχει δε ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για μια σειρά επιπλέον έργων ΣΔΙΤ, όπως η αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, η δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα (παλιό εργοστάσιο ΧΡΩΠΕΙ), ενώ προχωρήσαμε στη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Κε.Π.Π.).

Συνεπώς νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αισιόδοξες οι προβλέψεις, ενώ η ένταξη νέων έργων θα διευκολυνθεί σημαντικά και από την πρόσφατη σύναψη της Σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (E.B.R.D.). Η EBRD θα συμβάλει στην υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση, δημοπράτηση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ μέσω της ταχείας ανάθεσης σε εξειδικευμένους συμβούλους της ωρίμανσης έργων ΣΔΙΤ, ώστε να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η υλοποίησή τους.

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία το μεγαλύτερο – βάσει προϋπολογισμού – έργο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αφορά στην κατασκευή δικτύων οπτικών ινών (Ultra-Fast Broadband), ύψους 870 εκατ. ευρώ. Σε ποια φάση βρίσκεται το έργο και πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι μπορεί να αποδειχθεί και γιατί;

Πράγματι, έχει ξεκινήσει η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού (Ανταγωνιστικός Διάλογος) και η ολοκλήρωσή της αναμένεται εντός των ερχόμενων μηνών, η δε υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται για το Q3 – Q4 2021. Η δράση «Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – UltraFast BroadBand (UFBB)» αποτελεί τη βασική δημόσια παρέμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020». Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, που θα του εξασφαλίζουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps – αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, δεδομένου ότι αποδέκτες είναι πολίτες και κοινωνικοοικονομικοί φορείς που στερούνται πρόσβασης σε υψηλές και υπερυψηλές διαδικτυακές ταχύτητες. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην κάλυψη της πλειονότητας των περιοχών της χώρας, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων του ιδιωτικού τομέα.

Υπάρχουν αυτή την περίοδο άλλα εμβληματικά έργα που αξίζει να σταθούμε, τα οποία εκτιμάτε ότι αποτελούν ουσιαστικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες;

Στον τομέα των ΣΔΙΤ, 25 έργα συνολικού κόστους επένδυσης περί τα 3,6 δις ευρώ έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε το έργο ΣΔΙΤ του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του στο χώρο της εξατομικευμένης ιατρικής και, κατ’ επέκταση, τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των Ελλήνων και θα συμβάλουν στην παγκόσμια έρευνα για την αντιμετώπιση ασθενειών, το σχεδιασμό νέων φαρμάκων, την πρόληψη ασθενειών κ.λπ.

Στον τομέα των στρατηγικών επενδύσεων, μόνο τον περασμένο Δεκέμβριο εγκρίναμε τέσσερα (4) επενδυτικά σχέδια σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 2,02 δισ. ευρώ που αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 300 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, μία καινοτομία που εισαγάγαμε είναι ότι για πρώτη φορά εγκρίναμε στρατηγική επένδυση με αντικείμενο την έρευνα στον τομέα του φαρμάκου, προϋπολογισμού 51 εκατ. ευρώ και το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει 75 νέες θέσεις εργασίας. Το επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε τροποποιήσεις μεταρρυθμιστικού και εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα στο θεσμικό πλαίσιο των στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες στοχεύουν στην επιτάχυνση, την απλοποίηση και συνακόλουθα τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η πανδημία της Covid-19, όσο κι αν αργήσει, κάποια στιγμή θα περάσει σε ύφεση. Οι εμπειρίες αυτών των μηνών μπορούν να αφήσουν παρακαταθήκη τόσο στην οικονομία, όσο και στο ελληνικό επιχειρείν; Ποια θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε ως βασικά συμπεράσματα, αλλά και «κέρδη» που ενδεχομένως θα αφήσει πίσω της;

Πέραν των καίριων μεταρρυθμίσεων στο επίπεδο της ψηφιοποίησης του Δημοσίου που μείωσαν αισθητά την γραφειοκρατία και διευκόλυναν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύθηκε σημαντικά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προωθεί τη δράση e-λιανικό που αφορά στην επιδότηση έως 5.000 ευρώ για δημιουργία e-shop και θα βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα.

Η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης της covid-19, τόσο σε υγειονομικό όσο και οικονομικό επίπεδο, μέσω της χρήσης εργαλείων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων έδειξε ότι είμαστε ώριμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Το γεγονός δε ότι έχουμε ένα δομημένο Σχέδιο στρατηγικής δράσης για την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε επιπρόσθετα τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι σύγχρονες οικονομίες για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτουν; Ποια από αυτά πρέπει να έχει η ελληνική οικονομία και πόσο μπορεί να την ενισχύσει η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα;

Το βασικότερα χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να στραφεί μια οικονομία για να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις είναι η ανθεκτικότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη. Κάτι ανάλογο ισχύει και για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Αυτές που θα πετύχουν είναι όσες έχουν ήδη εντοπίσει τις μεταβολές στο περιβάλλον, δημιουργούν ευέλικτες παραγωγικές διαδικασίες, ενσωματώνουν την τεχνολογία και την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και επενδύουν σε ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες δεξιότητες.

Η εξωστρέφεια και η δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης επενδύσεων αποτελούν επίσης βασικά σημεία, στα οποία δίνουμε ειδικό βάρος ώστε να ενισχύσουμε την εγχώρια αγορά και να βελτιώσουμε τη θέση της χώρας στους διεθνείς δείκτες. Τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αρκετά και συνεχώς βελτιώνονται, συνεπώς είναι και στο χέρι των επιχειρήσεων να τα χρησιμοποιήσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η τελευταία ευκαιρία εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας

Με τη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που πέρασε από τη Βουλή στο τέλος Ιανουαρίου, η οποία προβλέπει ότι επενδυτικά έργα και μεταρρυθμίσεις που έχουν ισχυρή πιθανότητα να εγκριθούν και να περάσουν στην ομπρέλα του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινούν άμεσα, πριν την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, με ένταξή τους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ουσιαστικά ξεκίνησε και επίσημα η υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού για την ελληνική οικονομία επενδυτικού και μεταρρυθμιστικού προγράμματος.

γράφει ο Δημήτρης Κορδεράς

Μεταξύ των πρώτων έργων που αναμένεται να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνονται το νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», τα 200 πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, προγράμματα αναδάσωσης, προγράμματα αποκατάστασης εδαφών σε λιγνιτικές περιοχές, δράσεις που σχετίζονται με την τηλεκπαίδευση, πολλά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και της ΑΑΔΕ, η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου με τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ενδοχώρας, δίκτυα 5η γενιάς (5G), ψηφιοποίηση στους τομείς υγείας, παιδείας, δικαιοσύνης και   καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προώθηση έξυπνων μεταφορών, ειδικές ενισχύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων για έρευνα ανάπτυξη και αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής τους, έργα για κατάρτιση, ενίσχυση της απασχόλησης και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής κ.α.

 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility, όπως είναι ο διεθνής όρος, Ταμείο Ανάκαμψης όπως έχει επικρατήσει στη χώρα μας) δεν είναι απλά ένα ταμείο ενισχύσεων ή επιδοτήσεων. Πρόκειται για ταμείο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων και αυτό ακριβώς αποτελεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα, όπως π.χ. τα ΕΣΠΑ.

 

Το Ταμείο Ανάκαμψης φιλοδοξεί να πυροδοτήσει μια αλλαγή υποδείγματος στην ελληνική οικονομία και τους θεσμούς, προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο οικονομικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα, ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους. Όπως αναφέρουν στο FinancePro πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, «δεν πρόκειται απλώς για μια οικονομική μετάβαση.

 

Στόχος είναι να γίνουν θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, που θα επηρεάσουν όχι μόνο την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και τις τεχνολογίες, τις νοοτροπίες και τους θεσμούς. Μία μετάβαση που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την καινοτομία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη».

 

Το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σκοπεύει να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της Ε.Ε. για ταχύτερη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα ψηφιοποιημένο και πράσινο μοντέλο ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές συστάσεις για την χώρα μας, σε ό,τι αφορά τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και τις αναγκαίες για την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους επενδύσεις, και να προσθέσει ακόμη πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της στρατηγικής ατζέντας της ελληνικής κυβέρνησης, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται και στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη.

 

Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελείται από τέσσερις πυλώνες:

 1. Πράσινο
 2. Ψηφιακό
 3. Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή
 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός.

 

Με οικονομικούς όρους, ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου είναι να καλύψει το μεγάλο κενό σε επενδύσεις, εθνικό προϊόν και απασχόληση, κενό ενδημικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία που επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα χρησιμοποιώντας:

 • Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων,
 • Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα
 • Συγχρηματοδοτήσεις μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να συγκεντρώσει σημαντικότατα επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια για τις επιλέξιμες ιδιωτικές επενδύσεις.

 

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών –περιλαμβανομένων σημαντικών τομέων όπως υγεία, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, δικαιοσύνη και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας– το Σχέδιο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες.

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προτεινόμενων προς ένταξη μεταρρυθμίσεων από τις δύο συμβουλευτικές εταιρείες που έχει προσλάβει η ελληνική κυβέρνηση, την Grant Thornton και την PwC. H πρώτη έχει αναλάβει την εκτίμηση του κόστους του κάθε προτεινόμενου έργου, ενώ η PwC εκτιμά το «πράσινο» αποτύπωμα αυτού, μια παράμετρος στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Όσον αφορά στα έργα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι εντελώς νέα, αφού η άποψη τόσο της κυβέρνησης, όσο και της Ε.Ε είναι ότι η ανάπτυξη θα έρθει μόνο από νέες επενδύσεις, από νέα έργα.

 

Στην παρούσα φάση τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται υπό δημόσια διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς που αφορούν, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει και η απαραίτητη πολιτική διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της κυβέρνησης είναι το τελικό εθνικό σχέδιο προτάσεων να κατατεθεί προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το τέλος Μαρτίου. Οι όροι του Ταμείου είναι αυστηροί, αφού η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων έστω και για μια μέρα ακυρώνει αυτόματα την επένδυση. Κι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τόσο για την κυβέρνηση, όσο και για τον επιχειρηματικό κόσμο: να τηρηθούν σχολαστικά οι χρόνοι και τα έργα να προχωρούν σωστά.

 

Εστιάζοντας στο χαρακτήρα των επενδύσεων, η Ε.Ε γενικότερα έχει επιφυλάξεις για την συμπερίληψη στο σχέδιο πολλών παραδοσιακών έργων υποδομής (δρόμοι, ακόμα και δίκτυα φυσικού αερίου κ.λπ.). Δίνει μεγάλη έμφαση στην αρχή της μη πρόκλησης σημαντικών περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων (do no significant harm principle), που διέπει το σύνολο του προγράμματος. Θέλει περισσότερο επενδύσεις στο νέο μοντέλο της ηλεκτροκίνησης, παρά επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες που δεν γίνονται πλέον στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης.

 

Επίσης δεν θέλει οι επενδύσεις να προκαλούν μόνιμες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, διότι βλέπει αρνητικά επενδύσεις που θα δημιουργήσουν μόνιμες χρηματοδοτικές ανάγκες μετά τη λήξη του προγράμματος του Ταμείου. Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος του 2026. Στο σύνολό του, το Ταμείο Ανάκαμψης κινητοποιεί 19,4 δισ. ευρώ από επιδοτήσεις και 12,7 δισ. ευρώ από δάνεια. Το 2021 στόχος της κυβέρνησης είναι η Ελλάδα να απορροφήσει προκαταβολές 3,5 δισ. ευρώ (δάνεια και επιδοτήσεις), από το Ταμείο και μια πρώτη δόση ώστε το άθροισμα, με το REACTACT-EU, να φτάνει τουλάχιστον στα 5 δις ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 2021.

 

Τα πρώτα χρήματα από το Ταμείο αναμένονται στη χώρα μας στις αρχές του καλοκαιριού, ωστόσο η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην έναρξή τους αφού «η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να περιμένει» όπως λέει χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, ο άνθρωπος που έχει υπό την ευθύνη του όλο το μεγάλο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, έχοντας και την ευθύνη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

Οι ίδιες πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρουν στο FinancePro ότι το Ταμείο θα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για τα οποία θα υπάρχουν ικανά ίδια κεφάλαια, π.χ. της τάξεως του 20% και ταυτόχρονα σημαντική χρηματοδότηση από ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος, συνήθως τράπεζα, που δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη από 30% του επενδυτικού σχεδίου.

 

«Έτσι η φερεγγυότητα του δανειολήπτη θα ελέγχεται εξ ορισμού με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και το ίδιο θα ισχύει και για την αξιοπιστία του επενδυτικού σχεδίου, αφού θα υπάρχουν τουλάχιστον τόσα ιδιωτικά κεφάλαια που θα χρηματοδοτούν την επένδυση όσα και η δανειακή συνεισφορά του κράτους. Έτσι η επιδότηση που εμμέσως θα προκύπτει λόγω των πολύ χαμηλών επιτοκίων δεν θα λειτουργεί ως κυρίαρχο κίνητρο για την πραγματοποίηση της επένδυσης», επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

 

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όπως είπαμε ήδη, η χώρα μας δικαιούται να αντλήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δάνεια ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ. Το ελληνικό Σχέδιο σκοπεύει να αξιοποιήσει το σύνολο αυτών των κεφαλαίων προκειμένου να προωθήσει και να χρηματοδοτήσει σημαντικές επιπρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και έτσι να περιορίσει:

 • Το πολύ μεγάλο παραγωγικό κενό (output gap) της οικονομίας που το 2020 προβλέπεται να φτάσει στο 12,3%,
 • Το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο επενδύσεων που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία κατά την τελευταία δεκαετία, αν σκεφθεί κανείς ότι το 2019 οι επενδύσεις έφτασαν το 10.1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 22,2% του μέσου όρου της ευρωζώνης,
 • Το σημαντικά υψηλότερο κόστος δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Περίπου τα 2/3 του συνολικού επενδυτικού κενού αφορούν στις επιχειρηματικές επενδύσεις, γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών. Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου για χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων, σε συνδυασμό με κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

 

Η Ελλάδα προτείνει, συνεπώς, να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπό μορφή δανείων για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων προτείνοντας ταυτόχρονα πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.

 

Συγκεκριμένα προτείνει πρόσθετες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα απλοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, νέα κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας και του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον σχετικό δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας (Ease of doing Business) και σε άλλους δείκτες ανταγωνιστικότητας, την αναδιάρθρωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.α.

 

Οι προωθούμενες επενδύσεις είναι ιδιωτικές, συγχρηματοδοτούμενες (τουλάχιστον κατά 50%) με τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς θεσμούς (EIB, EBRD) και αφορούν επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την καινοτομία, τις οικονομίες κλίμακος και τις υψηλότερες εξαγωγές.

 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

«Η επικέντρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στην έκθεση Πισσαρίδη και των λοιπών “σοφών” θα συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος, δεδομένου ότι η έκθεση αυτή ουσιαστικά πραγματεύεται τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας» τονίζει το Finance Pro ο Γιώργος Πολεμίτης, Chief Financial and Administration Officer της Dixons South-East Europe, απαντώντας σε ερώτηση για τις προϋποθέσεις επιτυχίας του Ταμείου.

 

Όσον αφορά στα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων που αυτό προϋποθέτει, ο Γ. Πολεμίτης εκτιμά ότι «ο κίνδυνος των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων θα μπορούσε να ξεπεραστεί με την συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στην εκτέλεση των έργων και στον διορισμό τεχνοκρατών στην διοίκηση του όλου έργου». Όπως επισημαίνει, «το κράτος για τα έργα αυτά με την διαδικασία “fast track” θα μπορούσε να επιταχύνει ή ακόμη και να υπερκεράσει αποφάσεις που θα πρέπει να παρθούν από δυσκίνητες υπηρεσίες όπως είναι η Αρχαιολογία, το Δασαρχείο, η Πολεοδομία, αλλά και οι τοπικοί άρχοντες».

 

Tέλος, ο Chief Financial and Administration Officer της Dixons South-East Europe συμφωνεί με την στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να ξεκινήσει άμεσα τα έργα του Ταμείου, χρηματοδοτώντας τα με ίδια κεφάλαια και όχι με τα κονδύλια του Ταμείου, τα οποία αναμένεται να έρθουν στη χώρα μας περί τις αρχές του καλοκαιριού. «Πιστεύω ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει δυνατότητα να ξεκινήσει ιδιαίτερα δύσκολα έργα και να τα θέσει υπό το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεταγενέστερο στάδιο διασφαλίζοντας τους ίδιους πόρους» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Γιώργος Πολεμίτης, Chief Financial and Administration Officer, Dixons South – East Europe

 

ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

«Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία προκειμένου η χώρα να προβεί στην αλλαγή του παραγωγικού της μοντέλου, έχοντας πάντα ως γνώμονα τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, η οποία αλλάζει ριζικά τα τελευταία χρόνια (και υπό τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοιού), απαιτεί ψηφιοποίηση και μετάβαση σε «πράσινα» παραγωγικά μοντέλα, αλλά και έμφαση σε τομείς που θα είναι στην πρώτη γραμμή της παραγωγικής γραμμής παγκοσμίως» τονίζει από την πλευρά του ο Γιάννης Παντολέων, Group CFO του Olympia Group of Companies.

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας για να είναι βιώσιμο και να δημιουργήσει αξία πρέπει να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, να δώσει προτεραιότητα στον άνθρωπο και να εφαρμόσει την τεχνολογία αιχμής, σεβόμενο πάντοτε το περιβάλλον και αναδεικνύοντας το φυσικό μας πλούτο. «Αυτές οι προϋποθέσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας» επισημαίνει.

 

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τους κινδύνους που ενδεχομένως κρύβουν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων του Ταμείου, επισήμανε ότι πάντα στις επενδύσεις ελλοχεύει ένας κίνδυνος, ιδίως όταν μιλάμε για πολύπλοκα έργα που απαιτούν τη συνεργασία πολλών φορέων και συχνά αντιμετωπίζουν πολλές αντιξοότητες κατά τη φάση της υλοποίησης. «Για να μετριαστεί ο κίνδυνος, θα πρέπει να υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης – Ε.Ε – Ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα τα έργα που θα ενταχθούν πρέπει να “πατάνε” πάνω σε ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.

 

«Δυστυχώς η πανδημία του κορωνοιού ανέβαλλε και συνεχίζει να αναβάλλει πολλές επενδύσεις παγκοσμίως. Το ΑΕΠ της Ελλάδας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, ο οποίος έχει καταρρεύσει εδώ και ένα έτος, με μία εκ των συνεπειών της κατάρρευσής του να είναι η δραματική μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα του πληθυσμού. Αυτό είναι κάτι που επιδρά σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Συνεπώς, πιστεύω ότι η χώρα έχει πραγματική ανάγκη την άμεση έναρξη των επενδύσεων και βάσει αυτής της λογικής, η προχρηματοδότηση των έργων από ιδίους πόρους κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Γιάννης Παντολέων, Group CFO, Olympia Group of Companies

Θα γίνει η τεχνητή νοημοσύνη ο Big Brother των φορολογικών αρχών;

“Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων χρησιμοποιεί ήδη τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής”, αναφέρεται σε άρθρο της Καθημερινής, δημοσιευμένο τον Δεκέμβριο του 2020. Το δικό μας ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο, ωστόσο, αν τελικά ισχύει, συνιστά άλλο ένα βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων λειτουργιών. Ένα βήμα με πολλαπλά οφέλη, τόσο για το κράτος όσο και για τους φορολογούμενους.

γράφει ο Γιάννης Μουρατίδης

“Προκειμένου να διαχειριστούν τις αλλαγές που προκαλούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλης κλίμακας μεταβολές, οι αρχές φορολόγησης και οι σύμβουλοι τους, έχουν αρχίσει να εξερευνούν τις πιθανότητες της χρήσης τεχνολογιών data analytics και τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται σε άλλους τομείς.” Με αυτήν την παράγραφο στο έγγραφο “Artificial Intelligence Entering the world of tax”, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2019, η Deloitte ανοίγει την αυλαία για ένα έργο που κάνει την πρεμιέρα του.

 

Από τον Οκτώβρη του 2019 μέχρι σήμερα, προέκυψε ένα νέο συμβάν που πλέον είναι σε όλους μας γνωστό ως “Πανδημία”, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένων επιτάχυνση στη λήψη αποφάσεων στους κατά γενική ομολογία γραφειοκρατικούς μηχανισμούς του Δημοσίου. Όσον αφορά το  φορολογικό σύστημα, οι πιέσεις που δέχεται πλέον είναι τεράστιες, καθώς οι πόροι του μειώνονται διαρκώς, εξαιτίας της μείωσης στην κατανάλωση, αλλά και της αυξανόμενης μάζας επιχειρήσεων και πολιτών που αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να πληρώσουν τους φόρους τους.

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2020, διαμορφώθηκε σε 106,2 δις ευρώ, αυξημένο κατά 1,3 δις ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Αν παρομοιάζαμε το κράτος με επιχείρηση, αυτό θα σήμαινε ότι έχει ήδη 106,2 δις συσσωρευμένες ζημιές με δυσοίωνες προβλέψεις για τα ερχόμενα τρίμηνα. Θεωρητικά, μια εταιρεία με αυτήν την εικόνα, αν δεν είχε γενναίους μετόχους θα είχε ήδη χρεοκοπήσει.

 

Ωστόσο, για ένα κράτος μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι εξίσου εύκολη, ειδικά όταν βρίσκεται κάτω από την προστατευτική ομπρέλα της ΕΕ. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι δανειστές, αλλά και η κυβέρνηση μπορούν απλά να βλέπουν το χρέος να διογκώνεται χωρίς να αντιδρούν. Οπότε, η τεχνολογία εμφανίζεται ξανά ως από μηχανής θεός.

 

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

Μέχρι στιγμής, τα πιο πετυχημένα έργα που αξιοποίησαν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, είναι αυτά που υλοποιήθηκαν με μικρά βήματα. Το κάθε βήμα βοηθά να γίνει ένας απολογισμός των οφελών και των προβλημάτων, ώστε στο επόμενο βήμα να μεγιστοποιηθούν τα πρώτα και να μειωθούν τα δεύτερα. Για τους περισσότερους οργανισμούς, το σημείο εισόδου είναι ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής που αφορά την πολιτική των δεδομένων. Η τεχνητή νοημοσύνη για να αναπτυχθεί, τρέφεται κυρίως με δεδομένα και ενέργεια, η οποία χρειάζεται για να λειτουργήσουν ισχυροί υπολογιστές.

 

Όπως κάναμε στις πρώτες τάξεις του δημοτικού για να λύσουμε ένα πρόβλημα, χρειάζεται να βάλουμε σε ένα κουτί τα δεδομένα, σε ένα άλλο τη σκέψη και στη συνέχεια να κάνουμε τους υπολογισμούς για να προκύψει η λύση. Η σαφήνεια των δεδομένων είναι αυτή που θα οδηγήσει τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, δηλαδή την προσομοίωση της ανθρώπινης σκέψης,  να εκπαιδευτούν σωστά και να αποκτήσουν κρίση.

 

Όπως μαθαίνουμε από την μελέτη της Deloitte, μια startup με έδρα στον Καναδά χρειάστηκε 18 μήνες, προκειμένου να αναπτύξει μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μπορεί να απαντήσει κυρίως σε ερωτήματα ταξινόμησης των φορολογούμενων. Στόχος της εταιρείας δεν ήταν μόνο να εντοπίσει τις κατάλληλες πηγές δεδομένων που θα αξιοποιούσε, αλλά και να ορίσει ποιες  πηγές έπρεπε να αποφύγει, ώστε να μην επιβαρύνει χωρίς λόγο την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης.

 

Μια πρόσφατη δημοσίευση του OECD με τίτλο “Advanced Analytics for Better Tax Administration”, αποκαλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό των προκλήσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι αρχές, όταν πάρουν την απόφαση να αξιοποιήσουν τα data analytics και την τεχνητή νοημοσύνη.

 

ΠΟΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ;

Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής φαίνεται να είναι σε αυτήν τη φάση το μέγιστο επίτευγμα για το κράτος. Ωστόσο, δεν φοροδιαφεύγουν ούτε όλοι οι πολίτες, ούτε όλες οι επιχειρήσεις.  Ενώ σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα, η υιοθέτηση οριζόντιων λύσεων είναι σχεδόν αναπόφευκτη, η χρήση της τεχνολογίας μας επιτρέπει να κάνουμε γρήγορα ταξινομήσεις βάσει διαφορετικών παραγόντων.

 

Οπότε, μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που έχει εκπαιδευτεί σωστά, μπορεί να αποφασίσει αν μια επιχείρηση που ωφέλησε τη στρατηγική του κράτους, είτε αυξάνοντας την εξαγωγική δραστηριότητά της, είτε πληρώνοντας έγκαιρα τους φόρους της, είτε αυξάνοντας τον αριθμό των εργαζομένων της, θα πάρει ως επιβράβευση ένα ποσοστό έκπτωσης φόρου.

 

Όπως μας λέει ο Ορέστης Ματσούκας, πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών Αθηνών, “Όπως τα στελέχη της ΑΑΔΕ αναζητούν όσους φοροδιαφεύγουν, θα πρέπει να αναζητούν και τους συνεπείς φορολογούμενους στους οποίους να δίνουν κίνητρα. Η ίδια πολιτική μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους οργανισμούς όπως είναι ο ΕΦΚΑ. Για παράδειγμα οι εργοδότες που πληρώνουν εγκαίρως και τακτικά τις εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων τους, να λαμβάνουν έκπτωση στις πληρωμές της επόμενης χρονιάς.”

 

Οι startups θα μπορούσαν μεταξύ άλλων να βοηθήσουν τις φορολογικές αρχές στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Αρχικά, μέσω διαγωνισμών επιλογής των καλύτερων προτάσεων θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν κάποιες startups και στη συνέχεια μέσω χρηματοδότησης θα μπορούσαν αυτές οι startups να αναπτύξουν τις προτάσεις τους και να προσφέρουν στις φορολογικές αρχές καινοτόμες λύσεις.

 

Οι επιλογές είναι πολλές και χρειάζεται μια ιεράρχηση για να αξιοποιηθούν αρχικά οι διαθέσιμοι πόροι για τους στόχους με το μεγαλύτερο όφελος. Δεδομένου όμως ότι το θέμα της ηθικής στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης απασχολεί ήδη μια μεγάλη μερίδα πολιτών, θα ήταν εύστοχο οι φορολογικές αρχές να δείξουν ότι το συγκεκριμένο εργαλείο δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως μεγάλος αδελφός, αλλά και ως καλός αδελφός.

Οι Επιτροπές Ελέγχου με αναβαθμισμένο ρόλο

Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Ο ρόλος των επιτροπών ελέγχου είναι κυρίαρχος  στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων επιχειρήσεων. Καλούνται να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, να επιβλέψουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας (εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση), καθώς και –κυρίως- την, με διαφανή και ακέραιο τρόπο, κατάρτιση και δημοσίευση των χρηματοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

 

Ήταν, συνεπώς, αναμενόμενο ο νέος νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση και τον εκσυγχρονισμό της κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο ενός πλέγματος ρυθμίσεων που επιδιώκει τη γενικότερη ενδυνάμωση της λειτουργικής οργάνωσης και των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχων, να περιλαμβάνει και διατάξεις με τις οποίες αναβαθμίζεται, άμεσα ή έμμεσα, η λειτουργία της επιτροπής ελέγχου.

 

Πιο συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (άρθρο 74 του ν. 4706/2020):

– Αποσαφηνίζεται ότι η επιτροπή ελέγχου μπορεί να είναι α) επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του, ή β) ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη είτε από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, κατά πλειοψηφία, είτε μόνο από τρίτους. Τα μέλη της, περιλαμβανομένου του προέδρου, είναι, κατά πλειοψηφία, ανεξάρτητα.

– Διευκρινίζεται ο τρόπος διορισμού των μελών της επιτροπής, ανάλογα με το είδος της: από το διοικητικό συμβούλιο, όταν η επιτροπή είναι του διοικητικού συμβουλίου, ή από τη γενική συνέλευση, όταν η επιτροπή είναι ανεξάρτητη.

– Ρυθμίζεται ο τρόπος αντικατάστασης ελλείποντος μέλους, με ορισμό αντικαταστάτη από το διοικητικό συμβούλιο.

 

Πέραν των παραπάνω τεχνικών θεμάτων, που επιλύουν νομικά και πρακτικά προβλήματα εφαρμογής, σημαντικές είναι οι αλλαγές που στόχο έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου. Η πρώτη, αφορά τα προσόντα ορισμού των μελών και ιδίως αυτά που σχετίζονται με την επάρκεια και ανεξαρτησία τους : στο εξής,  το  μέλος που απαιτείται να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει α) να είναι ανεξάρτητο με βάση τους εφαρμοζόμενους κανόνες ανεξαρτησίας και β) να παρίσταται απαραιτήτως στις συνεδριάσεις που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

 

Επιπλέον, ρυθμίζεται η εσωτερική οργάνωση της επιτροπής, με την υποχρεωτική κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας της και την τήρηση πρακτικών. Σημαντική είναι πρόβλεψη για την υποβολή ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρίας.

 

Οι επιτροπές ελέγχου, λοιπόν, σε νομοθετικό επίπεδο, θωρακίζονται και ενδυναμώνονται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός απαιτητικού θεσμικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, η πολυπλοκότητα του οποίου απαιτεί ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της παραγωγής και δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Αυτό όμως δεν αρκεί.

 

Οι εταιρίες από την πλευρά τους, όταν επιλέγουν τα μέλη των επιτροπών ελέγχου, οφείλουν να τα επιλέγουν με βάση τα τυπικά προσόντα του νόμου, αλλά και τις δεξιότητές τους και να αξιολογούν συνολικά, αφήνοντάς τους χώρο δράσης και διαθέτοντάς τους μέσα και πόρους για να επιτελέσουν το έργο τους. Τα ίδια τα μέλη των επιτροπών ελέγχου, πρέπει να αφιερώνουν ικανό χρόνο στη μελέτη και κατανόηση της λειτουργίας και κουλτούρας της εταιρίας, ανταποκρινόμενα με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, ακεραιότητα και ανεξαρτησία πνεύματος στα καθήκοντά τους.

 

Έτσι, θα είναι εφικτή η αποκόμιση συγκεκριμένου οφέλους από τον αναβαθμισμένο ρόλο που αναγνωρίζεται και αποδίδεται στις επιτροπές ελέγχου.

Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν είναι εύκολη

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε και ο Κλάδος μας, με υψηλό αίσθημα συνδικαλιστικής, κοινωνικής και ατομικής ευθύνης, είναι αυτός που στήριξε και στηρίζει την οικονομία της Χώρας, σε μια περίοδο όπου πολύ σωστά όλοι «μένανε σπίτι», πλην ορισμένων, όπως ο Κλάδος των Λογιστών – Φοροτεχνικών που «έμενε γραφείο» υλοποιώντας το τεράστιο έργο που του ανατέθηκε, με κόστος ακόμη και της ζωής συναδέλφων.

Τoυ Βασίλη Καμπάνη, Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών

Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ήταν πάντα υπέρμαχος της «ηλεκτρονικοποίησης» των διαδικασιών και η πρώτη που καθιέρωσε τον όρο «e-ΔΟΥ» παλεύοντας για την υλοποίηση αυτού, έργο που ξεκίνησε πριν από 22 και πλέον έτη.

Έννοιες όπως η πιστοποίηση και διαπίστευση του Λογιστή – Φοροτεχνικού, καθώς και η ηλεκτρονική υπογραφή, ξεκίνησαν από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από το 2004.

Εξελίσσεται η υλοποίηση του εγχειρήματος των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA. Όπως είναι φυσικό η εφαρμογή ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν είναι εύκολη, και ως Κλάδος θα κληθούμε να το υλοποιήσουμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, η οποία λόγω της πανδημίας, όπου ο Κλάδος ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός από την Λογιστική επιστήμη (βλέπε βεβαιώσεις μετακίνησης, άπειρες πλατφόρμες που συμπληρώνονται κλπ.) με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις που δεν αφορούν το έργο αυτό καθαυτό.

Ως Ομοσπονδία έχουμε εκθέσει αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις μας για την εφαρμογή και λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων, τόσο με τη σχετική απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης του Νοεμβρίου του 2019 με τα ομόφωνα ψηφίσματα, όσο και με επιστολές μας προς το Υπουργείο Οικονομικών και τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στις 6-3-2019 και 30-9-2019.

Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων θα πρέπει να συνοδεύεται με τις παρακάτω απαραίτητες, μεταξύ άλλων, προϋποθέσεις:

1ον. Την απάλειψη της επιβολής προστίμων των τροποποιητικών δηλώσεων όσο και τη μη επιβολή ποινών για το αρχικό διάστημα εφαρμογής του όλου εγχειρήματος με εξαίρεση την άρνηση αποστολής στοιχείων.

2ον. Τον μηδενισμό των ορίων του άρθρου 38 του νόμου 2873/2000, δηλαδή από μηδενική βάση το όριο της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (50.000,00 ευρώ όπως ισχύει με την απόφαση Α.1123/2019) υποχρεωτικής υπογραφής δηλώσεων, βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων για να ταυτίζεται με την νεότερη διάταξη (που κατισχύει) της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2015 (ΕΛΠ), που προβλέπει υπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων και δηλώσεων από μηδενική βάση.

Η υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων των οντοτήτων στην Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά διαμέσου εξουσιοδοτημένου για το λόγο αυτό Λογιστή-Φοροτεχνικού που ασκεί νομίμως το επάγγελμα αυτό, αποτελεί απαραίτητη ανάγκη για την επιτυχία της όλης προσπάθειας και τη διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας μέσω μάλιστα και της ήδη νομοθετημένης ψηφιακής υπογραφής. Το όριο αυτό είναι σήμερα οι 50.000€ και αποτελεί «παραθυράκι» σε μη επαγγελματίες να προβούν σε δηλώσεις επιχειρήσεων χωρίς την συνδρομή αδειούχου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Το δε ποσοστό ανέρχεται στο 67% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων.

3ον. Μια ακόμη προϋπόθεση που θέτουμε και θα ήθελα να επισημάνω είναι το θέμα της υγείας του λογιστή. Επειδή ακριβώς έχουμε επωμισθεί όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων και πολιτών, θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να αρρωστήσουμε, χωρίς να «κρεμάσουμε» τους πελάτες μας. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε με το άρθρο 93 του ν. 4764 (ΦΕΚ α’ 256/23.12.2020), όπου καλύπτονται οι περιπτώσεις ασθένειας ή θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊού COVID-19. Βέβαια η παραπάνω διάταξη, όπως άλλωστε είναι και η πάγια θέση μας, πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει κάθε λόγο σοβαρής ασθένειας ή θανάτου, όσο και τις περιπτώσεις εγκυμοσύνης των γυναικών συναδέλφων.

4ον. Την κατάργηση των Μ.Υ.Φ. Είναι αυτονόητο ότι με την χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων, παρέλκει η ανάγκη ξεχωριστής καταχώρησης στην πλατφόρμα των ΜΥΦ.

5ον. Ειδικά για το διάστημα του COVID-19, όλα τα πρόστιμα και για όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις (ασφαλιστικές και φορολογικές), να έχουν ενδεικτικό ποσό 1 ευρώ για λόγους ανωτέρας βίας (εφαρμογή της σχετικής διάταξης του αρ. 61 του ΚΦΔ – Ν. 4174/2013).

6ον. Κανένα πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής (διορθωτικής) δήλωσης (με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων) στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και γενικά όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων τελών και φόρων εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

7ον. Καθιέρωση ενδεικτικού ελάχιστου κόστους για όλες τις εργασίες του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Bασική προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) είναι ότι πρέπει τα λογιστικά μας προγράμματα, καθώς και τα εμπορικά λογισμικά, να μπορούν αυτόματα να μετατρέψουν τις καταχωρήσεις που ήδη κάνουν, ώστε να διασφαλιστεί η εξοικονόμηση χρόνου και κόπου που υπόσχεται η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, με τον αυτόματο συγχρονισμό των ήδη «ανεβασμένων» παραστατικών. Nα μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ακόμα περισσότερες διεργασίες που θα έρθουν να προστεθούν στον ήδη βεβαρυμμένο (ειδικά εν καιρώ πανδημίας) φόρτο εργασίας μας.

Για αυτό το λόγο, ως Ομοσπονδία, και σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, έχουμε οργανώσει σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση και εξοικείωση των συναδέλφων, άλλα και των επιχειρήσεων, στην καινούρια ψηφιακή πραγματικότητα που έχει ήδη έρθει.

Πέραν αυτών όμως, θα πρέπει και η ΑΑΔΕ να κάνει μια πιο ευρεία καμπάνια ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να γίνει άμεσα αντιληπτό το μέτρο από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της ΑΑΔΕ, η εφαρμογή των myDATA θα έχει επίσης σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στον περιορισμό των φαινομένων έκδοσης πλαστών εικονικών τιμολογίων αλλά και των πιο «σίγουρων επιστροφών φόρων».

Θεωρώ, λοιπόν με όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις ότι η εφαρμογή των myDATA και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα έχει μακροπρόθεσμα θετικό αντίκτυπο τόσο στον κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών, όσο και στις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν, καθώς θα διευκολύνουν την καθημερινότητα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, μέσω της εξοικονόμησης χρόνου από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και δηλωτικών υποχρεώσεων, και της μείωσης του γραφειοκρατικού κόστους. Ταυτόχρονα θα εξασφαλιστεί ο έλεγχος των συναλλαγών των επιχειρήσεων ως προς τη ρητή υποχρέωση και ευθύνη του Λογιστή – Φοροτεχνικού «να μεταφέρει ορθά τα δεδομένα των στοιχείων στα βιβλία και μέσω αυτών στις κάθε είδους δηλώσεις», διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των συναλλαγών και θα αποτελέσει ασπίδα των υγειών επιχειρήσεων, που «επιθυμούν» τον θεμιτό και υγιή ανταγωνισμό.

Στα θετικά συμπεριλαμβάνεται και το κίνητρο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τον πάροχο, με τη μείωση της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεών τους από 5 σε 3 χρόνια και την υπεραπόσβεση του κόστους της δαπάνης για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της. Μένει βέβαια να δούμε ανάλογη αντιμετώπιση για τα λογιστικά μας προγράμματα, αλλά και για τα εμπορικά προγράμματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν.

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για την ελληνική οικονομία

Του Γιώργου Ραουνά, Πρoέδρου ΔΣ ΣΕΣΜΑ

 

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί αναμφισβήτητα μια τεράστια ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, που κατά την έξοδό της από τη δεκάχρονη κρίση προσέκρουσε στον βράχο του Covid19, αλλά ταυτόχρονα και μια μεγάλη πρόκληση για όλα τα μέρη που αναμένεται να εμπλακούν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση, την πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης και τέλος στην αξιολόγηση του ουσιαστικού αποτελέσματος.

 

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδας (ΣΕΣΜΑ) διενήργησε μια έρευνα μεταξύ των εταιρειών-μελών του, καταγράφοντας τις απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων που αναμένεται να εισρεύσουν στη χώρα την επόμενη πενταετία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα βασικά αποτελέσματα της ανωτέρω έρευνας.

 

Όσον αφορά τις προτεραιότητες για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, οι σύμβουλοι θεωρούν ότι ο ορθολογικός σχεδιασμός των έργων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο, αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, με σημαντική απόσταση από τις υπόλοιπες προτεραιότητες που εκτιμούν ως σημαντικές. Δεύτερος σε σημασία παράγων είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και ακολουθούν η σύναψη συμβάσεων–πλαίσιο με τις εταιρείες που θα υλοποιήσουν τα έργα και η εισαγωγή των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων για την επιτάχυνση της ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.

 

Αναφορικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν και -αν δεν δοθεί η κατάλληλη προσοχή- θα δυσκολέψουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, ως σημαντικότεροι εκτιμώνται από τους συμβούλους οι καθυστερήσεις στις αναθέσεις των έργων και ο ενδεχόμενος χαμηλός βαθμός ωριμότητας σημαντικών έργων. Ακολουθούν η ανεπαρκής προετοιμασία των φορέων για την παραλαβή των έργων και η ανεπαρκής δομή παρακολούθησης της εξέλιξης υλοποίησης των έργων.

 

Οι συμβουλευτικές εταιρείες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τόσο στην προετοιμασία όσο και κατά την υλοποίηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, αλλά κυρίως η τεράστια χρονική πίεση για την ολοκλήρωση των έργων, διαμορφώνει προκλήσεις για τις ίδιες τις εταιρείες συμβούλων ώστε να ανταποκριθούν  αποτελεσματικά στον ρόλο τους. Στη σχετική ερώτηση αυτό-αξιολόγησης, οι σύμβουλοι ανέδειξαν ως σημαντικότερες προκλήσεις την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλες εταιρείες για την από κοινού ανάληψη μεγάλων έργων, καθώς και τη διεύρυνση των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα ώστε να καλύπτουν συνεχώς τις νέες ανάγκες.

 

Τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε Πυλώνες και αυτοί περιλαμβάνουν σχετικούς Άξονες. Υπενθυμίζω ότι οι Πυλώνες είναι οι εξής: 1ος – Πράσινη μετάβαση, 2ος – Ψηφιακός μετασχηματισμός, 3ος – Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή και 4ος – Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας. Η έρευνα ανέδειξε ότι οι σύμβουλοι εκτιμούν ότι μπορούν να έχουν ουσιαστική συνεισφορά παρέχοντας προστιθέμενη αξία στα έργα όλων των Πυλώνων, με τους 2ο και 4ο να αποτελούν την περιοχή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

 

Επιπροσθέτως, ο ΣΕΣΜΑ έχει μελετήσει διεξοδικά τους στόχους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει αναγνωρίσει και καταγράψει τους κινδύνους και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας για την έγκαιρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του, διαμορφώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε στην επόμενη παρέμβασή μας.

Σημαντικές οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία

Η πανδημία του κορονοϊού (SARS-COV-19) που έχει εξαπλωθεί για πάνω από ένα χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, αλλά και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

Τoυ Χαρίλαου Αλαμάνου, Προέδρου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ)

Τουρισμός, μεταφορές, εστίαση, αλλά και ο κλάδος του θεάματος –ακροάματος που έχουν πληγεί εντονότερα βρίσκονται στο «κόκκινο» και η προοπτική τους παραμένει αβέβαιη, όσο συνεχίζεται η εξάρτησή τους από τα κυβερνητικά μέτρα.

Η επιμήκυνση της περιόδου της πανδημίας ανάγκασαν την Ελληνική Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την αρχική πρόβλεψη για ύφεση από 8,2% σε πάνω από 10% (δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη), ενώ το χρέος υπολογίζεται να ξεπεράσει το 204% του Α.Ε.Π.

Το κυρίαρχο όμως ερώτημα που απασχολεί όλους, εκτός του πόσο γρήγορα και με τις λιγότερες δυνατές απώλειες θα επιτευχθεί η ανοσία του πληθυσμού, είναι πόσο πιο βαρύς θα είναι ο λογαριασμός όταν επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα και ποια θα είναι τα πρόσθετα μέτρα που θα απαιτηθούν για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την προοπτική της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Σημαντικό ρόλο βέβαια γι’ αυτό θα παίξει και η ενιαία θαρραλέα αντιμετώπιση των θεμάτων αφενός της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελέγχοντας μεταξύ άλλων και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την αύξηση του ρυθμού αγοράς των ομολόγων, αλλά και της δημοσιονομικής πολιτικής με την εμπροσθοβαρή προώθηση του πακέτου της Ευρώπης και τη γενναιότητα των επόμενων Ευρωπαϊκών προϋπολογισμών.

Εξαιρετικά κρίσιμο όμως είναι πως οι πόροι που θα έλθουν στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια θα αξιοποιηθούν ώστε να επιταχύνουν τo μετασχηματισμό της παραγωγικής της δομής, τη στροφή στην πράσινη και κυκλική οικονομία, στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, στην ανάληψη παραγωγικών πρωτοβουλιών και θεσμικών αλλαγών, που να βάζουν τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά για το καλό και των επιχειρήσεων και ευρύτερα της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COV-19 έχουν αντίκτυπο και στη λογιστική, στη σύνταξη και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων καθώς και στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Σημαντικό στην παρούσα περίοδο για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα γι’ αυτές που έχουν πληγεί εντονότερα, είναι να εξετάσουν τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητάς τους (going concern) προχωρώντας σε διάφορες αναλύσεις ευαισθησίας για να προσδιορίσουν αν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και αυτό να το γνωστοποιούν στις οικονομικές τους καταστάσεις.

Πέρα από τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητάς της μία επιχείρηση οφείλει να επανεξετάσει και όλους τους άλλους τομείς που υπόκεινται σε κρίση και αβεβαιότητα, όπως οι λογιστικές εκτιμήσεις, οι αποτιμήσεις στην εύλογη αξία, οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και άλλες απαιτήσεις γνωστοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικός αυτή την περίοδο της αβεβαιότητας λόγω του Covid-19, είναι ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ο.Ε.Λ.). Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε θέματα όπως η κατάρτιση των λογαριασμών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και συνεπώς η διενέργεια των ελέγχων, δεδομένων των δυσκολιών στα ταξίδια και στις συναντήσεις, οι Ο.Ε.Λ. πρέπει να αναπτύξουν εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου για τη συγκέντρωση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων.

Υπό το πρίσμα αυτής της εξελισσόμενης κατάστασης οι Ο.Ε.Λ. οφείλουν να εκφράσουν της επαγγελματική τους γνώμη σχετικά με:

α) Την αξιολόγηση της δυνατότητας συνέχισης της δραστηριότητας (going concern),

β) Την εκτίμηση του κινδύνου λόγω της απειλής νέων σημαντικών κινδύνων όπως π.χ. της ρευστότητας της εταιρείας,

γ) Τη συλλογή κατάλληλων και επαρκών επαγγελματικών τεκμηρίων αναπτύσσοντας εναλλακτικές διαδικασίες,

δ) Τον αντίκτυπο των μελλοντικών προοπτικών της εταιρείας κατά την κατάρτιση των μελλοντικών προβλέψεων να αναγνωρίζοντας την εξαιρετικά αβέβαιη και ρευστή κατάσταση,

ε) Την επάρκεια των γνωστοποιήσεων (disclosure) της ελεγχόμενης εταιρείας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σχετικά με τον Covid-19.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πραγματικές οικονομικές εξελίξεις θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της νόσου και από τον τρόπο που θα αντιμετωπισθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κάθε επιμέρους κράτος, προσβλέπουμε στην επιστημονική συνεργασία, στην θαρραλέα Ευρωπαϊκή παρέμβαση και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων από τις επιχειρήσεις και το κράτος για το ξεπέρασμα και αυτής της κρίσης και τη μεγέθυνση του ελληνικού Α.Ε.Π.

Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Η εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών

Τον Ιούλιο του 2020, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ψηφίστηκε από τη Βουλή – με μεγάλη  πλειοψηφία – ο νόμος 4706/2020 που περιλαμβάνει και διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιριών. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έθεσε βασική προτεραιότητα την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, ξεκινώντας από την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιριών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς.

 

Προκειμένου να προχωρήσει η Επιτροπή στη σχετική  εισήγηση μελέτησε προηγουμένως τα λειτουργικά προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στην αγορά, ώστε να προτείνει συγκεκριμένους τρόπους επίλυσης τους. Στόχος του  νόμου είναι η ενίσχυση των ειδικότερων ελεγκτικών μηχανισμών  κάθε εισηγμένης εταιρίας, ώστε να καταστεί  αποτελεσματικότερη και ταυτόχρονα πιο διαφανής η λειτουργία της.

 

Επιπλέον, με βάση τον νόμο εξουσιοδοτήθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκδώσει κανονιστικές αποφάσεις. Ανταποκριθήκαμε άμεσα με  δύο (2) κανονιστικές αποφάσεις για την εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση καθώς και για τον καθορισμό   του χρόνου, της διαδικασίας, της περιοδικότητας και κάθε  αναγκαίου ζητήματος  για την εφαρμογή της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, όπως  και των προσώπων που τη διενεργούν. Ταυτόχρονα με εγκύκλιο  δώσαμε  τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την πολιτική καταλληλότητας.

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία των εισηγμένων εταιριών καθώς οι διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση τίθενται σε εφαρμογή τον Ιούλιο 2021. Συνεπώς οι αποφάσεις και οι κατευθύνσεις που δίνει η Επιτροπή  συμβάλλουν στην αποφυγή ασαφειών και στην αποτελεσματικότερη και ουσιαστική λειτουργία του νέου πλαισίου  εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η συνειδητοποίηση από όλους τους παράγοντες της αγοράς ότι η βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιριών, πρωτίστως ωφελεί τις ίδιες τις εισηγμένες, καθώς διασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα στο διεθνές περιβάλλον.

Θεωρούμε ότι το νέο πλαίσιο θέτει τις βάσεις για περαιτέρω θωράκιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Γενικότερα, η Επιτροπή προχώρησε  και σε μία σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κύκλους συναντήσεων με φορείς αλλά και τις ίδιες τις εισηγμένες εταιρίες ώστε να εντοπίσει προβλήματα και ζητήματα που τους απασχολούν ή ασάφειες στη λειτουργία του γενικότερου πλαισίου της κεφαλαιαγοράς.

 

Στόχος τώρα είναι η περαιτέρω επεξεργασία νομοθετικών παρεμβάσεων για την λειτουργία της κεφαλαιαγοράς τόσο στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης όσο και σε θέματα εθνικής νομοθεσίας στο βαθμό που είναι εφικτό.  Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα θέματα αντιμετωπίζονται σήμερα μέσω της κοινής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιπλέον, δημιουργήσαμε ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα μας και λαμβάνουμε σχόλια από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε σχέση με προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στη κεφαλαιαγορά. (StakeholdersForum)

 

Στόχος της Επιτροπής είναι μέσω εκτενούς διαβούλευσης με τους φορείς να συμβάλλει στη χάραξη εθνικής στρατηγικής σε θέματα κεφαλαιαγοράς ώστε να αποτελέσει τον μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.